Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du interesse for rus- og avhengighetsmedisin eller har du lyst til å prøve om dette fagfeltet er noe for deg? Nå har du muligheten!

Vi har ledig 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. Tiltredelse så raskt som mulig, senest 01.09.24. Stillingen er i hovedsak knyttet til Rus- og avhengighetspoliklinikk, sør. 

I fagfeltet rus og avhengighet møter du avhengighetstilstander, men også utfordringer innen somatikk og psykiatri. Har du interesse for komplekse, sammensatte tilstander og tverrfaglig helhetlig arbeid kan dette være en stilling for
deg. Stillingen kan søkes av leger, også leger som trenger ett års sykehustjeneste til andre
spesialiteter eller venter på LIS1 tjeneste.

Vi ønsker at du skal være en bidragsyter i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen. Vi ser etter deg som har interesse for og evne til å samarbeide og jobbe tverrfaglig, både internt i avdelingen og også med andre avdelinger og tjenestenivåer. Du må være fleksibel og løsningsorientert, både faglig og personlig. Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling og forbedringstenkning. Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad.

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin, og har 10 overlegestillinger og 5 LiS-stillinger i rus-avhengighetsmedisin.

Rus- og avhengighetspoliklinikk sør er samlokalisert med DPS Vestfold i Larvik, og har også kontorer i Sandefjord. Seksjonen er solid tverrfaglig sammensatt med 17 behandlerårsverk bestående i leger, psykologer og sosialfaglige behandlere. Vi tilbyr individuelt tilpasset utredning og behandling til pasienter fra 15 år som i tillegg til en skadelig bruk av rusmidler ofte har samtidige utfordringer og vansker, som kan kreve målrettet integrert terapeutisk jobbing over tid. Poliklinikken har etablert inntak-/oppstartsteam med psykolog, sosialfaglig behandler og lege, som tar i mot nyhenviste pasienter og gjør en tverrfaglig og grundig vurdering av behandlingsbehov og tiltak.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og
avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og
avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og
virksom behandling. Avdelingen består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter
og en utredning- og behandlingspost.

Tiltredelse etter avtale. Intervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i nærheten.

Er du i tvil om dette kan være noe for deg? Søk likevel, vi vil gjerne komme i kontakt med deg!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver vil primært være pasientarbeid, med medisinsk oppfølging og behandling av pasienter
 • Vi forventer at du deltar i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Vi ønsker at du skal være en bidragsyter i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen
 • For tiden ingen vaktbelastning

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Vi tilbyr

 • Arbeid i et hektisk men spennende miljø, preget av samarbeid og respekt
 • Du vil komme til et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap. Avdelingen har en aktiv forskningsgruppe og deltar i ulike forskningsprosjekter. 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Du kan lese mer om Avdeling rus og avhengighet og våre seksjoner her.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Eli Mette Nakken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92621230
Navn: Katarina Krokeborg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 90988715
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Rus- og avhengighetspoliklinikk sør, Sykehuset i Vestfold HF
Kristian Fredriks vei 10
3257 Larvik