Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Delehjemmel gir mulighet for en delvis inntreden i etablert legepraksis med avtale om full overdragelse i løpet av en avtalt tidsperiode. Det lyses nå ut delehjemmel i en veletablert praksis ved Holmen legesenter i Stavanger. Overtagelse av hele hjemmelen kan også være aktuelt hvis det foretrekkes. Det er tilknytte etableringstilskudd til hjemmelen som utbetales i sin helhet ved overdragelse av praksis. 
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal tilskuddsordning. Er du ALIS vil du derfor ha mulighet for å inngå ALIS avtale med kommunen, som gir deg rett på tilskudd for å dekke utgifter knyttet til læringsaktiviteter. Ved Holmen legesenter er det også mulighet for stedlig veiledning hvis det er ønskelig. 

Som fastlege i Stavanger blir du kollega med kommunens ca 130 øvrige fastleger. Fastlegehjemlene er fordelt på 39 fastlegekontor. Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester på de vilkår som fremgår av fastlegeforskriften og rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen.

Holmen legesenter:
Delehjemmel med total listestørrelse på 1300 pasienter - tiltredelse i løpet av 1.- 2. kvartal 2024. Fastlegen som ønsker delehjemmel nærmer seg pensjonsalder og har planer om å jobbe redusert med fleksibel tidsramme på ett år. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Holmen legesenter. Øvrige betingelser for deling av hjemmelen må avtales med nåværende hjemmelshaver. Holmen legesenter holder til i lyse og fine lokaler og er plassert midt i sentrum av Stavanger med flott utsikt over småbåthavnen. Det er god tilgang til kollektivtrafikk og andre fasiliteter. Parkeringsplass kan leies i underetasjen. Legesenteret har tre fastlegehjemler og to helsesekretærer samt ett velutstyrt lab. Det er samlokalisert med Stavanger hjertesenter med to hjertespesialister.

Journalsystem: Infodoc Plenario
Kontaktperson: Kåre Reiten tlf. 971 93 490

Arbeidsoppgaver 
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Allmennlegeoppgaver
 • Listeansvar for deler av listen etter avtale med nåværende hjemmelshaver
 • Fastlegen skal motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • Som fastlege har man legevaktsplikt ved en av Stavanger kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest
 • Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men er ikke et krav
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Louise Ringgaard Zweidorff
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45462837
E-post: louise.ringgaard.zweidorff@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Holmen legesenter
Nedre Holmegate 30
4006 STAVANGER