Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Øyeblikkelig hjelp døgnavdeling (ØHD) består av 13 senger. Avdelingen holder til på Ålesund lokalmedisinske senter, som ligger rett ved siden av Ålesund sykehus. Vi tar imot pasienter fra fastleger, legevakt og sykehus. Det er i all hovedsak avklarte akutte problemstillinger, hvor pasienten kan dra nytte av et kommunalt behandlingstilbud. Gjennomsnittlig liggetid er ca. 4 dager. Aktuelle kandidat vil inngå i turnus med femdelt vakt ved ØHD, med vakt hver femte helg. Avdelingen har et godt miljø. Det legges til rette for faglig støtte og utvikling. Legene ved avdelingen har ukentlig møte med internundervisning, og et fora hvor aktuelle problemstillinger kan tas opp.
Vaktarbeidet innebærer i tillegg til ØHD beredskapsfunksjon ved overgrepsmottaket. Overgrepsmottaket ligger i tilknytning til Ålesund legevakt, hvor det jobber en stabil gruppe med dyktige sykepleiere. Det vil bli gitt god opplæring, og man vil få tilbud om grunnkurs for overgrepsmottak, før man går selvstendige vakter.
Dagarbeidet er i kombinasjon med andre offentlige legetjenester, og innebærer arbeid på sykehjem og daglegevakt i tillegg til ØHD. Arbeidsoppgaver kan tilpasses noe utifra interessefelt.
Vi har nå ledig et vikariat for lege fra 01.03.2024. Vikariatet har en lengde på ett år, med gode muligheter for forlengelse. ØHD-avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i allmennmedisin (ALIS), og gir tellende tid på inntil 2,5 år. Ved påbegynt spesialiseringsløp vil aktuelle kandidat få tildelt veileder. Ålesund kommune vil legge til rette slik at man kan fullføre hele spesialiseringen.

Høsten 2023 startet NTNU med desentralisert medisinstudie, hvor 3. og 4. års studenter tar utdanningen i Ålesund. Dette er et samarbeid mellom NTNU, helseforetaket og Ålesund kommune. Undervisningen i kommunen foregår ved Ålesund lokalmedisinske senter, hvor vi blant annet har klinisk veiledning og PBL. Det legges opp til at aktuelle kandidat kan få en rolle i dette. Hvis man får en rolle i studentundervisning vil det tilbys nødvendige kurs i forkant.

Arbeidsstedet er i vakre Ålesund, med flott natur og et rikt kulturliv. For mer informasjon om Ålesund og regionen, se Visit Norway.

Arbeidsoppgaver
 • Telefonhenvendelser fra fastleger, legevakt og sykehus for vurdering av innleggelse ved ØHD 
 • Klinisk arbeid ved ØHD-avdelingen og overgrepsmottak
 • Klinisk arbeid ved sykehjem og daglegevakt
 • Annet offentlig legearbeid, eksempelvis helsestasjon, ved interesse og behov

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført tjeneste som LIS1 i Norge
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Det må fremlegges gyldig politiattest

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider godt både selvstendig og i team
 • God arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • Løsningsorientert, håndterer uforutsette situasjoner
 • Kunne arbeide i tråd med yrkesetiske retningslinjer for leger
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli lagt stor vekt på

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Spennende, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fagutvikling via ukesmøter, internundervisning, kurs og akuttmedisinsk samtrening.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
ØHD / Legevakt/overgrepsmottak
Kontaktperson
Navn: Svein Alan Rønning
Tittel: Fagansvarlig overlege for legevakt, ØHD og overgrepsmottak
Telefon: 93052031
E-post: svein.alan.ronning@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Lege ØHD
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Åse Helsehus
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND