Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye kollega på Lillehammer legesenter? Fastlege søkes til ny hjemmel sentralt i Lillehammer.

Lillehammer legesenter er lokalisert midt i Lillehammer sentrum i Nymosvingen. Senteret er veletablert med gode rutiner, og et hyggelig kollegium bestående av fire leger som nå økes til fem, samt fem dyktige helsesekretærer. Legesenteret bruker Pridok journalsystem som gjør det er lett å koble seg til fra hjemmekontor. Felles smågruppe hver onsdag sammen med andre leger. Det er kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferier og ved annet fravær. Hjemmelen åpnes for 700, men kan økes. Det er fire kurative dager i uken og en ukedag avsatt til administrasjon.

Fastlegene ved senteret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Lillehammer kommune. Senteret drives som et DA der legene har fordelt ulike administrative oppgaver seg imellom. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
 

Lillehammer kommune har særskilt gode betingelser for fastleger.

Som næringsdrivende fastlege får du i tillegg til basistilskudd et forsterket basistilskudd fra kommunen ut fra listestørrelse. Næringsdrivende ALIS får ytterligere forsterket driftstilskudd. Om ønskelig, tilbyr kommunen fastlønn for ALIS inntil 2 år. Kommunen har sykefraværsordning og godtgjørelse for fravær grunnet egen og barns sykdom inntil 10 dager pr. kalenderår.
 
Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret, og kommunen dekker kurs. Hele ALIS forløpet inkludert tjeneste i institusjon (Lillehammer Helsehus) tilbys i kommunen.
 
Det er pliktig deltakelse i legevakt. Lillehammer er vertskommune for Lillehammer interkommunale legevakt med et nedslagsfelt på ca. 70 000 innbyggere. Ca. 80 leger er tilknyttet legevakten som har nye, store lokaler ved sykehuset på Lillehammer. Dagberedskapsordning dekkes av kommunale leger, unntatt i ordinære skoleferier. 
Det kan tilkomme andre ledige stillinger ved andre legesentre under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
 • Deltagelse i administrasjon av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • Forsterket basistilskudd
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune med mulighet for fastlønn inntil 2 år.
 • Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for tjeneste i kommunal institusjon.
 • Muligheten til å jobbe i et veldrevet legesenter med godt innarbeidede interne rutiner og godt kollegialt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige fagpersoner.
 • Godt utstyrte og fine kontorfasiliteter midt i sentrum av Lillehammer.
 • Dyktige helsesekretærer.
 • Inntil 10 dagers sykefravær med 60 % praksiskompensasjon
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Miriam Tvedt
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: +47 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Nymosvingen 6
2609 LILLEHAMMER