Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver fastlege
 • Fastlegeliste ca. 500 pasientar
 • Det er knytt helsestasjonsoppgåver til stillinga
 • Fastlege deltek i Nordhordland legevakt (NLV) med 2-3 vakter i månaden. NLV er interkommunal legevakt for 6 kommunar i Nordhordland, stasjonert i Helsehuset i Knarvik. 
Me tilbyr 
 • Fastløn etter avtale 
 • Arbeidstid etter avtale 
 • Høgt fagleg nivå i våre tenester og eit kreativt og utviklande fagmiljø 
 • Eit arbeidsfelleskap med ein lett og god tone 
 • Samlokalisering i nytt kontorfellesskap, og tett samarbeid med andre kommunale helsetenester 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Hjelp til å skaffe bustad 
 • Barnehageplass 
Kvalifikasjonskrav 
 • Offentleg godkjend lege med norsk autorisasjon 
 • Ynskjeleg med spesialitet i almennmedisin og/eller samfunnsmedisin
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt (Nordhordland legevakt gjennomfører kurs) 
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg. Har du anna morsmål enn norsk er kravet B2 
 • Førarkort klasse B, og disponere eigen bil 
 • Godkjend politiattest, jfr helsepersonellova, før tiltreding i stillinga 
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt 
Personlege eigenskapar 
 • Evne til å arbeide sjølvstendig 
 • Gode evner til samarbeid med kollegaer, hjelpepersonell, pasientar og pårørande 
 • Gode evner til kommunikasjon 
 • Fleksibel og løysingsorientert 
 • Kunne bidra til eit godt miljø - både fagleg og sosialt 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Masfjorden kommune
Helseavdelinga
Kontaktpersoner
Navn: Ida Eide
Tittel: Leiar helseavdelinga
Telefon: 56166300
Navn: Oddvin Neset
Tittel: Helse- og omsorgsleiar
Telefon: 90609941
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Masfjorden legekontor
Fensfjordvegen 615
5986 HOSTELAND