Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du en medisinstudent med lisens eller venter på turnus, og har en lidenskap for hjernen? Da kan dette være din drømmejobb!

Vi søker dedikerte og engasjerte individer til å bli en del av vårt solide fagmiljø, hvor du vil få jobbe med spennende utfordringer og ha gode kolleger rundt deg.

Om Oss: Vi er en del av klinikken for kirurgi, nevrologi og rehabilitering, og vårt nevrologiske senter består av nevrologisk avdeling, nevrokirurgisk avdeling og nevrofysiologisk seksjon. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra akuttmedisin til kronisk sykdomsbehandling, og vi er involvert i både forskning og klinisk arbeid.

Jobbmuligheter:
Ved nevrologisk avdeling vil du jobbe med sengepost og delta i vaktordninger. Vaktarbeidet foregår kun på dagtid i ukedagene og alltid under veiledning av erfarne LIS-leger. Ved nevrokirurgisk avdeling vil du assistere under visitt, ta imot elektive pasienter, skrive journalnotater og epikriser. Du vil også få muligheten til å være med på operasjoner sammen med nevrokirurger. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Ved nevrologisk avdeling vil du jobbe med sengepost og delta i vaktordninger. Vaktarbeidet foregår kun på dagtid i ukedagene og alltid under veiledning av erfarne LIS-leger.
 • Ved nevrokirurgisk avdeling vil du assistere under visitt, ta imot elektive pasienter, skrive journalnotater og epikriser. Du vil også få muligheten til å være med på operasjoner sammen med nevrokirurger. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha studentlisens innen oppstart 
 • Vi søker etter medisinstudenter med lisens eller de som venter på turnus for kortere og lengre perioder gjennom hele 2024 og 2025. Det oppfordres til å spesifisere tilgjengelighet i søknaden.
 • Gjerne klinisk erfaring eller intresse innen nevrologi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Pasientorientert
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Forskningskompetanse/-interesse
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Et stimulerende fagmiljø med høy forskningsaktivitet.
 • Muligheter for engasjement i forsknings- og forbedringsarbeid.
 • Et godt sosialt miljø med seirende resultater fra bedriftsidrettslagets aktiviteter.
 • Vi har faste fredagslunsjer for alle legene.
 • Mulighet til å få legeerfaring under veiledning ved spesialisthelsetjenesten.
 • Bli med på vår spennende reise og ta del i å gjøre en forskjell innen nevrologi! Send inn din søknad nå og bli en del av vårt team.

Stillingsinformasjon:
Stilling: Medisinstudent med lisens eller venter på turnus
Varighet: Kortere og lengre perioder gjennom 2024 og 2025
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling og nevrokirurgisk avdeling
Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Mehdi Rezai Kallaj
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 47888501
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image