Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe i byen som i 2017 ble kåret til Norges mest attraktive?
Er du medisinstudent med midlertidig lisens eller nyutdannet lege som venter på LIS1-stilling? Ønsker du deg en spennende og utfordrende sommerjobb?
Legetjenesten i Fredrikstad kommune søker etter vikarer til våre institusjoner i 100 % stillinger i ukene 25 – 35. Kandidater som kan jobbe sammenhengende i 8 uker i løpet av ferieperioden vil bli prioritert. Oppstart i stilling skjer etter avtale. Vi har et godt sosialt miljø, hvor det oppleves trygt å konferere kolleger. Som vikar vil du få en systematisk opplæring i institusjonens rutiner og journalsystem. Arbeidstiden er på dagtid på hverdager.
 
Legegruppen hos oss har en bred faglig bakgrunn, og vi har et godt sosialt miljø hvor det oppleves trygt å drøfte med kolleger. Det er alltid en spesialist som er tilgjengelig for konferering på dagtid. Det er ukentlige mandagsmøter hvor det gjennomføres morgenundervisning og kasuistikk gjennomgang.
 
Denne annonsen gjelder for følgende arbeidssteder:
 
-Helseparken Onsøyheimen som består av 5 avdelinger, og tilsammen 120 sengeplasser. Helseparken tilbyr heldøgns korttidsopphold for pasienter med ulike behov, og vil ta imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare pasienter fra sykehus og til avlastning.
 
-Sykehjem
 
-Akuttavdeling som skal tilby et godt alternativ til sykehusinnleggelser for pasienter som har behov for døgnopphold for observasjon, undersøkelse eller behandling. Her kan fastleger og legevaktslegen henvise pasienter som er for friske for sykehus og for syke for å være hjemme.
 
-Rehabiliteringsavdeling
 
Kvalifikasjoner
- Søker må ha lisens. Lisens må foreligge før oppstart av vikariat
- Søker må kunne jobbe minst 4 uker sammenhengende i sommerferieperioden uke 25 – 35
- Gode norskkunnskaper- skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper
- Personlig egnethet
- Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 
Vi kan tilby
-Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
-Tilgjengelige veiledere
-Høyt faglig nivå
-Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 
Lønnsopplysninger
Lønn i hht kommunalt regulativ
 
Politi / Tuberkulose attest
Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkulose/MRSA-kontroll skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktperson
Navn: Ole-Magnus Flakstad Pedersen
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 481 22 225
E-post: oleped@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sykehjem
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY