Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

To fastlegehjemler er nå ledig ved Rolland Legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset. Ledig etter avtale.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 5 leger og 5 sekretærer i lyse og moderne lokaler med gode parkeringsmuligheter, lokalisert sentralt i Åsane. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, velutstyrt laboratorium med EKG, 24 timers blodtrykksmåling , og spirometri. Kontoret benytter Norsk helsenett med Helsenorge for e-kontakt/e-konsultasjon/resepter/timebestillinger osv. Kontoret har dyktige og erfarne medarbeidere som også står for den daglige driften av legekontoret.

Fastlegehjemlene er begge omfattet av et rekrutteringstilskudd på opptil 200.000kr.
Den ene listen er på 1179 pasienter og den andre 1086, per 01.02.24.


Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver

 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethe 

Vi tilbyr

 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
 • Fastlegehjemlene er omfattet av ordning med rekrutteringstilskudd ved overtakelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ulrikke Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Sondre Kirchhoff Solnørdal
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40810371
Arbeidssted
Enhet for allmennmedisin, Bergen kommune
Åslia 3
5115 Ulset
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image