Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

ØNH-avdelingen, Sørlandet sykehus har virksomhet både i Arendal og Kristiansand, med nærhet til fly, ferje til utland, fjell og skjærgård. Alle leger jobber ved begge lokasjoner.

I Kristiansand finnes avdelingens sengepost og døgnkontinuerlig vaktberedskap, som dekke hele Agder. I Arendal har vi oralkirurgisk seksjon. Begge lokasjoner har poliklinikk, hørselssentral, operasjoner i lokal og narkose. Avdelingen håndterer alle fagets medisinske og kirurgiske disipliner, bortsett  fra bløtdelskreft som er sentralisert til OUS. Vi tilbyr allergi- og søvnutredning, samt behandling av disse lidelsene.

Vi har ledig følgende stilling  1 x 100 %  vikariat som Lege i spesialisering 2-3 fram til mars 2025

Kan også  passe til almenpraktiserende lege som har behov for sykehustjeneste

Spesialitet:  Øre-, nese-, halssykdommer

Ved interne omrokkeringer kan det bli ledige andre vikariater med annen varighet.

Ansettelsesdato etter avtale. 

Søker må kunne innfri krav om utrykning i vakt innen 30 minutter fra bostedsadresse.

Krav om godkjent autorisasjon som lege i Norge og gjennomført  LIS1 eller tilsvarende.

Mulighet for forlengelse.

SSHF har avtale om universitets tjeneste ved OUS. 

 I 2019 behandlet vi 34.679 pasienter fordelt på døgn (714), dagbehandling (1451) og poliklinikk (32.514).

Avdelingen er bemannet med 8 overleger, 6 leger i spesialisering, 2 oralkirurger og 1 tannlege. Totalt ca  74 ansatte fra forskjellige fagområder.

ØNH-avdelingen har en hyggelig og god atmosfære der både pasienter og ansatte trives.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet Sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk
 • Sengepostarbeid
 • Operasjoner i lokal og generell anestesi
 • Vakt funksjon - pt.6 delt vaktfunksjon for LIS 

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig 
 • Gjerne erfaring fra ØNH-faget

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner 
 • Må trives i et tverrfaglig og aktivt miljø
 • Fleksibel
 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Høyt faglig nivå med utfordrende og variert arbeid
 • En arbeidsplass i stadig utvikling med fokus på et godt arbeidsmiljø, med høy grad av tverrfaglig samarbeid.
 • Sykehuset er en IA bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Jorunn Sandvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90221949
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ØNH-avdeling, Kristiansand/Arendal
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image