Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Sykehjemslegene har det medisinskfaglige ansvaret for totalt 145 sykehjemsplasser, inkl. KAD, lindrende enhet, rehabilitering og forsterket enhet. Tjenesten er variert, meningsfylt og utfordrende, og alle omsorgssentrene har god sykepleierdekning. 

Hovedbasen for legene er på Haugtun sykehjem, men legene har visitter / tilsyn på følgende omsorgssentrene: Haugtun, Snertingdal, Sørbyen, Nordbyen. 

Vi har 4 x 100% faste stillinger som sykehjemslege, alle med fast ansatte sykehjemsleger.

Har du et engasjement for sykehjemsmedisin, og vil bidra med din faglige og personlige kompetanse for å sikre gode pasientforløp til kommunens innbyggere?

Vi ønsker deg velkommen som søker, og oppfordrer deg gjerne til å ta kontakt med oss for å kunne få ytterligere informasjon. .

Arbeidsoppgaver:
 • Med veiledning fra de faste sykehjemslegene: 
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjem, herunder korttids- og langtidsavdelinger, rehabilitiering, lindring og psykogeriatri
 • Bidra til at pasientene ved kommunens sykehjem får et helhetlig tjenestetilbud gjennom informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med tverrfaglig personale, sykepleiere, hjemmetjenesten, fastleger og pårørendesamtaler
Kvalifikasjoner:
 • Medisinstudent med lisens / Norsk autorisasjon som lege / Gjerne gjennomført LIS1
 • Ønskelig med erfaring fra og engasjement for fagfeltet sykehjemsmedisin
 • Gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og målbevisst
 • Positiv og løsningsorientert med profesjonelle holdninger
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne med god norsk språkkompetanse
 • En aktiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Godkjent politiattest
Vi kan tilby:
 • Lønn etter sentral avtale eller personlig avtale
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 94161355
Navn: Kim Sandli
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: +47 92888672
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Haugtun sykehjem
Storgata 33
2831 Gjøvik
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image