Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe på et legekontor der det er humor og glede, - der ryper og reinsdyr av og til rusler forbi - i en god blanding av bygd og by? Da kan Kvaløysletta legekontor være noe for deg! 

Allmennlegetjenesten  har ansvaret for fastlegeordningen i Tromsø kommune. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 82 fastleger.

For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Tromsø kommune har en ledig etablert fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Kvaløysletta Legekontor. Legekontoret er organisert som et AS. Legekontoret er en 7- legers praksis sentralt på Kvaløysletta i Tromsø. Det er 5 leger som er spesialister i allmennmedisin. I tillegg er det 2 leger som er under spesialisering. Kontoret har for tiden 4,5 helsesekretærstillinger og en LIS1-lege. Journalsystemet er Pridok. 

Den ledige fastlegehjemmelen har pr.tt et listetak på 1000 pasienter og er ledig f.o.m. 01.12.2024. Oppstart etter avtale. 

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Hjemmelsinnehaver er forpliktet til deltakelse i kommunal legevakt. Tromsø kommune kan ved behov pålegge fastleger en kommunal deltidsstilling inntil 7,5 timer pr. uke.

Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1. 
 •  Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis. 

Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 300 000,- til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025.
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap i allmennmedisin.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- per år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges.
 • Referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Medbø
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 479 07 740
E-post: astri.medbo@gmail.com
Navn: Camilla Lundberg
Tittel: Daglig leder: Kvaløysletta legekontor
Telefon: 77 60 69 10
E-post: Kvaloyslettalegekontor@gmail.com
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 951 17 421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Navn: Veronica Opgård
Tittel: Saksbehandler Allmennlegetjenesten
Telefon: 900 13 328
E-post: veronica.opgard@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Kvaløysletta legekontor
Blåmannsvegen 10
9100 KVALØYSLETTA