Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi vil bringe psykisk helsevern og avhengighetsbehandling et skritt videre – og nå ønsker vi deg med på laget!

Klinikk for psykisk helse og rus er en av landets største. Hos oss får du derfor svært gode muligheter for utvikling av bred kompetanse
innenfor psykiatrifeltet. Klinikken består av Blakstad sykehus, fem DPS (Drammen, Kongsberg, Bærum, Asker, Ringerike), Avdeling for rus og avhengighet,
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU).

Det er nå ledige faste stilinger som lege i spesialisering innen voksenpsykiatri i klinikken. For tiden er det ledige stillinger ved noen DPS-avdelinger og Blakstad sykehus. Oppgi i søknaden hvilken avdeling du helst ønsker å ha tjeneste ved. Det er også mulig å ha tjeneste ved andre avdelinger i klinikken og hos eksterne samarbeidspartnere.

Klinikk for psykisk helse og rus kan tilby deg å gjennomføre hele
utdanningsløpet ditt i klinikken vår over en femårs-periode. Du blir ansatt på
klinikknivå mens du arbeider ved valgte avdelinger hos oss. Vi har en
rotasjonsordning som gjør at du får all nødvendig tjeneste for spesialiteten
samlet under ett arbeidsforhold. Akuttjeneste får du ved Blakstad sykehus.

Vi tilbyr gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor psykiatrifeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: 

https://www.vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering/utdanningsplan-for-spesialiteten-psykiatri/. Trykk på «Beskrivelse av enhet» for informasjon om de ulike læringsarenaene i spesialiteten.

Det kan være muligheter for å tilrettelegge for kombinasjon klinikk/forskning etter nærmere avtale. Klinikkens FoU-avdeling har åtte medarbeidere med ph.d.-grad, to ph.d.-stipendiater og tre postdok-stipendiater. Avdelingen har prosjekter på en rekke sentrale fagområder, og har landsledende spisskompetanse, egen nettside og eget kursprogram om selvforstyrrelser, dvs. de pre-psykotiske stadier av psykoseutvikling, et perspektiv helt i fronten internasjonalt.  

Oppstart vil være 01.09.24 eller etter avtale. Rekrutteringsprosessen vil skje fortløpende, og ved tilsetting av interne søkere kan det bli ledige vikariater. Alle søkere må søke elektronisk.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsplan. 

Som medarbeider er du klinikkens viktigste ressurs. Vi legger derfor stor vekt på å spille hverandre gode, vise åpenhet og møte
hverandre som unike og ansvarlige kollegaer.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser med veiledning fra overlege
 • Ansvar for pasientbehandling med veiledning fra overlege 
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme gode pasientforløp
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger     
 • Bidra i undervisning for leger, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere  
 • Deltakelse i gjeldende vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Har norsk autorisasjon som lege 
 • Har solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig  
 • Har fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste.

Personlige egenskaper

 • Evner å arbeide både tverrfaglig og selvstendig
 • Er reflektert med gode medisinske fagkunnskaper
 • Er strukturert, fleksibel og engasjert
 • Er interessert i å være med i utvikling av psykiatrifaget
 • Vil bidra i arbeidet med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet
 • Er en god lagspiller som vil bidra i vårt gode arbeidsmiljø            

Vi tilbyr

 • Gjennomføring av hele utdanningsløpet innenfor klinikken vår
 • Rotasjon mellom avdelingene ifølge utdanningsplan
 • Ukentlig klinisk veiledning og psykoterapiveiledning
 • Fordypningstid 4 timer per uke
 • Internundervisning 2 timer per uke med landets fremste fagfolk innen sitt felt
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø med en tydelig faglig og verdiorientert grunntenkning
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97154231
E-post: Christian.Eikeland@vestreviken.no
Navn: Anne Marthe Trapnes Johnsrud
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 47287882
E-post: anntra@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken
Grønland 32
3045 Drammen
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image