Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

ØNH - poliklinikk er en aktiv poliklinikk som behandler både elektive og øyeblikkelig- hjelp pasienter. Utredning, behandling og kontroll av pasienter utføres både i team og med andre yrkesgrupper. Poliklinikken består av en høresentral, seksjon for søvnpasienter og en generell poliklinikk der vi har egen operasjonsstue til dagkirurgisk småkirurgi. Vi har dyktige overleger som gir god veiledning og god forutsetning for å nå læringsmålene.Avdelingen har følgende stillinger ledig: 

Lege i spesialisering 2-3, 100 % vikariat. Ledig f.o.m. 01.03.2024 t.o.m. 01.03.2025.

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter

Arbeidsoppgaver

 • Postarbeid, poliklinikk, kirurgi og vaktarbeid etter avdelingens rutiner og gjeldende turnus.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Det er en stor fordel med erfaring fra ØNH faget, men andre kan også søke.
 • Gjennomført LIS1 tjeneste, norsk turnustjeneste eller tilsvarende tjeneste godkjent av Helsedirektoratet.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Strukturert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Lena Rømmen Ovli
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95789242
Navn: Trine Krog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93877969
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Øre/nese/hals poliklinikk, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum
Søk på stillingen