Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig 1 vikariat av 1/2 års varighet, med mulighet til forlengelse.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.

Voksenpsykiatrisk avdeling inngår i Klinikk psykisk helse og rus sammen med BUP Vest, Alderspsykiatrisk avdeling og Senter for psykofarmakologi. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen forskningsaktivitet i samarbeid med bla UiO.

Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og dekker hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning.

Enhetene er organisert i tverrfaglig team.

Stillingene inngår i 13 delt vaktturnus på døgnenhetene med tilstedevakt.

Stillingen er ledig f.o.m 04.03.2024 til og med 01.09.2024 med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Turnus/LIS 1.
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet.
 • Norsk autorisasjon.
 • Grunnleggende datakunnskaper.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • godkjent 5-årig utdanningsprogram for leger i spesialistutdanning i psykiatri.
 • ukentlig klinisk veiledning.
 • omfattende teoretisk utdanningsprogram.
 • internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder.
 • Lønn etter avtale.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Wenche Tveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 941 77 292
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO