Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
En veldrevet og attraktiv hjemmel, med en arbeidsform som er spesielt godt tilrettelagt for leger i spesialisering (ALIS). Man eier og har ansvar for sin egen fastlegehjemmel, men deler kontoret, - og dermed antall kurative dager, med en kollega som arbeider tilsvarende, motsatt.

Dager uten arbeid med fysiske pasientkonsultasjoner på kontoret, gir ekstra rom for kurs, læringsaktiviteter og hospitering i sitt spesialiseringsløp – men også god tid til oppfølging av tverrfaglige møter, e-konsultasjoner, gjennomgang av prøvesvar m.fl.

Kostnaden for drift av kontoret deles også med kollega, noe som gir en økonomisk gunstig arbeidsform, med mulighet for god inntjening.

Andebu Legesenter består av et faglig sterkt kollegium, hvorav tre spesialister i allmennmedisin, en ALIS og en turnuslege. Lærerikt miljø med en sammensatt pasientpopulasjon og varierte oppgaver.

Sandefjord Kommune ønsker å bidra til å utdanne flere allmennlegespesialister, og oppfordrer særlig ALIS kandidater til å søke på stillingen.

Andebu Legesenter ligger i hjertet av Vestfold (samlokalisert med Andebu Bo- og behandlingssenter), og med kun 15 minutter på bomfri vei til Tønsberg, 25 minutter til Sandefjord sentrum og gratis parkering, er legesenteret lett tilgjengelig og attraktivt lokalisert.
 
Stillingsinformasjon
Stillingsstørrelse: 100% (men med redusert antall kurative dager på kontoret)
Stillingstype: Fastlege, næringsdrivende
Stilling ledig fra:  01.07.24

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege, med listeansvar for pasienter
 • Hjemmelen har pr. i dag et listetak på 700 pasienter
 • Bidra til oppgaver knyttet til drift av legekontor
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt, lav vaktbelastning (Ca. 1-2 vakter/mnd)
  
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnus / LIS 1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • Kandidater som skal inn i eller er i sin første del av ALIS-løpet, oppfordres til å søke og vil kunne bli foretrukket
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege
 • Vi legger stor vekt på fleksibilitet, og personlig egnethet
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
 
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen
 • ALIS avtale med god oppfølging og veiledning underveis
 • Et godt og sterkt faglig læringsmiljø på kontoret
 • Supervisjon av leger med bred erfaring
 • Mulighet for opplæring i- og bruk av UL apparat med høy standard
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • WebMed Journalsystem – Skybasert, godt tilrettelagt for arbeid hjemmefra
 
 Sandefjord kommune satser på sine fastleger! Kommunen og fastlegene samarbeider godt, og vi ønsker at alle våre fastleger skal ha arbeidsvilkår som gjør det mulig å være både lege på dagtid samt ha tid til familie og fritid etter endt arbeidsdag. Det er svært lav legevaktsbelastning, og vi jobber stadig med å redusere den ytterligere for de som ønsker det. 

Vi er en raskt voksende kommune med stor tilflytting og spennende utviklingsmuligheter. Det er kun en drøy time til Oslo, ca 30 minutter til Grenlandsområdet og vi har vi Torp flyplass med mange internasjonale destinasjoner. Vi har også fergeforbindelse til Sverige og det er kun 15 minutter til nabobyen med fergeforbindelse til Danmark. 
 
 • Du kan søke om 300.000 kr i etableringstilskudd hvis du velger å etablere deg i ledig fastlegehjemmel i kommunen.  
 • Du får også økonomisk kompensasjon for inntil 10 dager pr år hvis du er syk eller er hjemme med sykt barn.  
 • Du får dekket utgifter til kurs og seminarer, og kommunen vil sørge for spesialiseringsløp i allmenn medisin med ALIS-avtale. 
 
Sandefjord Kommune kan i tillegg tilby eget internkurs i taksting, ved behov.

Legepraksisen driftes fra tilrettelagte, velutstyrte og romslige lokaler. Hjemmelen er ledig fra 1.Juli 2024, eller etter avtale.
Kontaktperson for stillingen: Tina Trollsås Tina.Trollsas@sandefjord.kommune.no
 
Følg lenken til senterets hjemmeside, Hjem - Andebu legesenter

Kontakt for en uforpliktende prat, eller for å settes i kontakt med hjemmelsinnehaver eller øvrige kollegaer ved kontoret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Tina Trollsås
Tittel: Rådgiver
Telefon: 922 34 007
E-post: Tina.Trollsas@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Sandefjordsveien 3
3208 SANDEFJORD
Søk på stillingen