Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
 Fastlegevikar søkes til sentralt beliggende legesenter. Tiltredelse snarest.

Toppen legesenter er lokalisert midt i Lillehammer sentrum med fine lokaler og nydelig utsikt fra 5. etasje. Senteret er veletablert med gode rutiner og et hyggelig og engasjert kollegium bestående av seks leger og fire dyktige helsesekretærer.

Gode muligheter for inntjening. Vikar kan velge mellom fastlønn eller næringsvirksomhet. Som næringsdrivende vil du ikke bli avkrevd leie i vikarperioden. Du beholder alle refusjoner og egenandeler. Kommunen har sykefraværsordning for næringsdrivende med godtgjørelse for fravær grunnet egen og barns sykdom inntil 10 dager pr. kalenderår. Vi har kollegial fraværsordning i kurs og ferier.
Vi tilbyr tellende tjeneste som ALIS med veileder på senteret. Felles smågruppe har ukentlig fagmøte. Hjemmelen har nå 1000 pasienter på lista. Praksisen dekkes ved fire kurative dager og en ukedag satt av til administrasjon. Skybasert journalsystem gjør det er lett å koble seg til fra hjemmekontor.
 
Det er mulighet for deltakelse ved Lillehammer interkommunale legevakt, som har et nedslagsfelt på ca. 70 000 innbyggere. 80 leger er tilknyttet legevakten som har nye, store lokaler ved sykehuset på Lillehammer.

Varighet: 6 måneder med evt. mulighet til forlengelse

Kvalifikasjoner
  • Godkjent LIS1 tjeneste
  • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt
  • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
  • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Miriam Tvedt
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: +47 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Toppen legesenter AS
Storgata 89
2615 LILLEHAMMER
Søk på stillingen