Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms. UNN har 6 500 ansatte. Virksomheten skal bygge på kvalitet, trygghet, omsorg og respekt.

Barne- og ungdomsklinikken ved UNN Tromsø består av de fire avdelinger: Habilitering for barn og unge, Barne- og ungdomsavdeling,  Barne- og ungdomspsykiatri og Avdeling for medisinsk genetikk. 

Barne- og ungdomsklinikken UNN - Habilitering for barn og unge (HABU) har ledig følgende stilling:

Overlege/LIS/lege med interesse for barnenevrologi - vikariat i 20 % stilling i 4 år. Snarlig tiltredelse.

Habilitering for barn og unge UNN gir spesialiserte habiliteringstjenester, både poliklinisk og ambulant, til barn og unge i alderen 0 - 18 år med medfødte eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelser. Vi har spesialiserte fagteam innen autisme, utviklingsforstyrrelser, nevromuskulære sykdommer, cerebral parese, ryggmargsbrokk, ernæringsvansker hos barn under 2 år, multifunksjonshemming. 

Avdelingen har 31 ansatte, deriblant fire leger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, spesialpedagoger, logoped, vernepleier, fagkonsulenter og  helsefagmedarbeidere. Avdelingen har egne lokaler like over hovedbygningen til UNN i Breivika. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk diagnostikk innen barnenevrologi, hovedsakelig ASD og syndromutredning, samt eventuelt andre oppgaver innenfor fagfeltet barnenevrologi.
 • Medisinsk oppfølging av barn og unge i HABUs målgruppe. Eksempelvis kan dette være barn med cerebral parese, muskelsykdommer, ryggmargsbrokk og andre sammensatte sykdommer i hjerne- og nervesystem.
 • Arbeidet foregår hovedsakelig i tverrfaglige team.

Kvalifikasjoner

 • Overlegekompetanse tilstrebes, men leger i spesialisering/leger kan også søke.
 • Det kreves norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergentesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.
 • Søkeren som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe selvstendig / eventuelt under veiledning
 • Ha gode samarbeidsevner intern og ekstern, jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høy faglig kompetanse
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Jasmina Majkic-Tajsic
Tittel: Konst. avdelingsleder
Telefon: 77 75 59 40
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen