Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig to faste stillinger for overlege i nevrologi. Det er ønskelig med oppstart henholdsvis 01.05.2024 og 01.09.2024. Dette kan diskuteres. Arbeidssted Tromsø. 

50% av den ene stillingen er tilknyttet Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), hvorav 10% av disse omfatter funksjonen som faglig leder i det medisinske kvalitetsregisteret NORNMD. 

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne nevromuskulære sykdommer. Kompetansesenteret er lokalisert i Tromsø som en del av UNN, og er organisert som et av ni sentre under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) i Oslo universitetssykehus (OUS). NMK leder Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid, som også består av Enhet for arvelige nevromuskulære tilstander ved OUS, og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
Du kan lese mer om NMK her: https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulert-kompetansesenter 

NORNMD er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for arvelige nevromuskulære sykdommer. Registeret har som mål og oppgave å forbedre kvaliteten på utredning og behandling av denne pasientgruppen.

Ved Nevrologisk seksjon ved UNN Tromsø har vi 11 overlegestillinger, hvor to 50% stillinger er tilknyttet Nevromuskulært kompetansesenter. Videre har vi 10 LIS 2/3-stillinger og fra høsten 2024 en LIS1-stilling.  

Avdelingen har regionfunksjon for avansert akutt hjerneslagsbehandling (Endovaskulær behandling) og lokalsykehusfunksjon for all akuttnevrologisk virksomhet, deriblant prehospital hjerneslagsbehandling ved DMS Midt Troms i Senja kommune. Avdelingen har en egen slagavdeling med 10 sengeplasser, samt en felles sengepost med hud og revmatologi med totalt 15 senger. Avdelingen har både poliklinikk og dagenhet. Både Nevromuskulær kompetansesenter og Nevrofysiologisk seksjon (KNF) er en del av avdelingen.

Vi har høy grad av forskningsaktivitet og svært gode muligheter for forskning dersom interesse for dette. Som universitetssykehus har vi også studentundervisning for studenter ved UiT, Norges arktiske universitetet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, også dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Ambulering i Troms og Finnmark er basert på frivillighet og drives i henhold til egen avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • 7 - 10-delt bakvaktsjikt
 • sengepost slagenhet og generell nevrologi
 • poliklinikk
 • veiledning og supervisjon av LIS og medisinstudenter
 • deltakelse i fagutvikling/forskning

For Nevromuskulært kompetansesenter:

 • bygge kompetanse gjennom klinisk virksomhet, relevant forskning og litteraturstudier
 • bidra til medisinskfaglige oppgaver i NMK - i samarbeid med senterleder og andre i NMK
 • delta i planlegging og gjennomføring av forsknings- og kvalitetsutviklingsarbeid arrangementer i regi av NMK og Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid
 • delta og bidra i nasjonale og internasjonale sammenhenger der det er ønske fra NMK-leder, og der det er gjennomførbart, for eksempel utvalg for utarbeidelse av nasjonale anbefalinger/veiledere innen fagfeltet
 • drive undervisning og kompetansespredning
 • faglig leder for NORNMD

Kvalifikasjoner

 • spesialist i nevrologi
 • generelt gode fagkunnskaper da tjenesten består i å lede arbeidet på sengeposten, poliklinisk virksomhet og ambulant virksomhet

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Personlige egenskaper

 • evne til selvstendig arbeid
 • god til å samarbeide i team
 • nytenkende, engasjert og med fokus på kontinuerlig forbedring
 • evne til å kommunisere godt med pasient, pårørende og kollegaer
 • formidlingsevner knyttet til undervisning, kurs og seminar

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • mulighet til å delta i et spennende og engasjert fagmiljø
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Linn Hofsøy Steffensen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91306517
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen