Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig ferievikariat for lege med autorisasjon i 100 % stilling i 3 måneder ved Allmennpsykiatrisk døgnenhet.

Perioden gjelder fra 01.06.24 t.o.m. 31.08.24, mulighet for utvidelse ved tidligere oppstart. Stillingen inngår i en 13 delt vaktturnus som forvakt ved Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet. Det er noe fleksibilitet i forhold til oppstart/ avslutning.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for klinisk forskning og innovasjon, samt Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet.

Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til mennesker med behov for døgnopphold av kortere varighet. Akuttpsykiatrisk døgnenhet har i tillegg øyeblikkelig hjelp funksjon i Diakonhjemmets sektor.

Allmennpsykiatrisk døgnenhet er en åpen sengepost med 11 pasientsenger. Flertallet av pasientene er overført fra akuttpsykiatrisk døgnenhet.  De fleste pasientene er frivillig innlagt. Pasientpopulasjonen preges av et bredt diagnosespekter som inkluderer psykoser, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Det er flere som i tillegg har skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.

Kvalifikasjoner
  • Personlig egnethet.
  • Engasjement.
  • Feksibilitet og samarbeidsevne.
  • Faglig kompetanse / erfaring.
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskap.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
  • Godt tverrfaglig miljø.
  • Høy faglig kompetanse.
  • Veiledning / undervisning.
  • Lønn etter avtale.
  • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine
Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Klinikk for psykisk helse og rus
Kontaktperson
Navn: Carl M. Nesvåg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 22 02 99 20
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen