Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig stilling til legespesialst som er interessert i rus og avhengighetsmedisin ved poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling i Halden. Stillingen er fast og 100 %.

Poliklinikken er en del av avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold som består av 5 poliklinikker og 2 døgnseksjoner. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus og avhengighetsmedisin.

Vårt oppdrag er å sørge for gode og forsvarlige spesialisthelsetjenester knyttet til tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) for innbyggerne i Halden og Aremark.

Poliklinikken er lokalisert i fine lokaler sammen med DPS og BUP i Haldenklinikken. Vi er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialist, psykolog, sykepleiere, vernepleiere, sosionom og helsesekretær.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter og pårørende, vurderinger og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale
  føringer
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Medisinskfaglig rådgiver i poliklinikken
 • Hovedvekten av arbeidet vil være knyttet til legemiddelassistert rehabilitering og FACT, men det vil også være behov for din kompetanse innenfor andre områder i fagfeltet; akutt TSB, andre medisinskfaglige vurderinger knyttet til avhengighetsproblemer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis ønskes spesialist eller LIS 2/3 i rus- og avhengighetsmedisin
 • Spesialist i psykiatri eller lege i spesialisering som er i behov av sykehuspraksis kan også søke
 • Erfaring fra allmennmedisin er en forde

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig, og engasjert i fagområdet
 • Du ønsker å bidra til å utvikle fagfeltet TSB i poliklinikken og avdelingen
 • Du evner å vedsette kollegaers kompetanse og erfaring, og ønsker å engasjere deg i i gode faglige refleksjoner
 • Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Mulighet for spesialisering i Rus og avhengighetsmedisin. Avdelingen er godkjent utdanningsvirksomhet
 • Et godt og støttende kollegialt miljø på tvers av seksjonene blant legene i avdelingen, Det er en egen medisinskfaglig rådgivningsgruppe i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
 • Et kompetent og godt fagmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et tverrfaglig kollegafellesskap bestående av helsesekretær, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og psykologer
 • Du vil få opplæringsplan som hensyntar din erfaringsbakgrunn
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode velferdsordninger

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Jon Aasmund Sandsberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92862325
E-post: jon.aasmund.sandsberg@so-hf.no
Navn: Finn Arild Andersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95164634
E-post: finn.arild.andersen@so-hf.no
Arbeidssted
Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Halden
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden
Søk på stillingen