Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legesenter i Sør- Odal kommune

Sør- Odal kommune har om lag 8000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Det er kort vei til Gardermoen og èn time til Oslo. Kommunen har 6 fastlegehjemler og en LIS-1 lege fordelt på tre legekontorer. Vi har god erfaring med ALIS-ordningen, og to av våre fastleger er allmennleger i spesialisering (ALIS).
Sentrum legesenter er en godt etablert 2-legepraksis sentralt på Skarnes. Lokalene er romslige, tilrettelagt for funksjonshemmede og er godt utstyrt med blant annet EKG, 24-timers blodtrykk og spirometri, og bruker CGM allmenn som journalsystem.

Pasientlisten er i dag på 632 pasienter. Nåværende listetak er satt til 800 pasienter.

For å rekruttere og beholde fastleger har kommunen innført ulike tiltak gjeldende til 01.01.2026:
 • Tilskudd til driften
 • Økt basistilskudd
 • ALIS-leger får inntil 10 dagers kompensasjon for sykdom/sykt barn pr år
 • Etableringstilskudd

Kommunen skal utrede nytt legekontor for 4-5 leger og opprette 2-3 nye hjemler. 

De økonomiske betingelser vedrørende overtakelse av hjemmel avtales med dagens hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende regelverk. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl. 0800–1600.
 • Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt. Sør-Odal er tilsluttet interkommunal legevakt utenfor ordinær arbeidstid lokalisert i Kongsvinger (sykehusbygget) – moderne lokaler med LV-sentral og godt kvalifisert hjelpepersonell.
 • Offentlig allmennlegearbeid: Pt ingen tilpliktede kommunale oppgaver.

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Fullført LIS-1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikte seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest

Personlige egenskaper
 • Omgjengelighet og fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Kvinner oppfordres til å søke

Vi tilbyr
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
 • Spesialisering i allmennmedisin i hht. forskrifter og nasjonale føringer
 • Godt samarbeidsmiljø med kommunale helsetjenester
 
Tiltak gjeldende til 01.01.2026:
 • Etableringstilskudd på 300 000 til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel
 • Kommunalt forsterket basistilskudd. Det vil si at kommunen gir betydelig høyere basistilskudd for hver pasient på fastlegelista opp til 1200 pasienter.  ALIS-legene har 1098 kr pr pasient opptil 1200 pasienter, mens spesialister i allmennmedisin har 100 kr ekstra tillegg utover pasientjustert basistilskudd opptil 1200 pasienter
 • Månedlig tilskudd på 20 000 til legesenterets drift
 • For ALIS: Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barn/-eget sykefravær inntil 10 dager på år
   
Ta kontakt for en uforpliktende prat om stillingen!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Odal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Toril Gundersen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 48997842
E-post: toril.gundersen@sor-odal.kommune.no
Navn: Amer Abdulkarim
Tittel: Fastlege
Telefon: 41916363
Arbeidssted
Sykehusvegen 26
2100 SKARNES
Søk på stillingen