Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er vi?
Akutt døgnbehandlingsenhet ivaretar øyeblikkelig hjelp plikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 andre ledd. Enheten tar imot ungdom med akutte behov for observasjon / utredning og behandling. Vi har 5 døgnplasser og er godkjent for tvungent psykisk helsevern. Målgruppen er ungdom med alvorlige psykiske lidelser / forstyrrelser i aldersgruppen 13 - 18 år.

Tilstander som prioriteres er:

 • psykotiske tilstander
 • affektive lidelser (depresjon, maniske / depressive tilstander med suicidalfare)
 • alvorlige spiseforstyrrelser
 • alvorlig angst og uro
 • alvorlige tvangstilstander     

Enheten er bredt tverrfaglig sammensatt og består av en høykvalifisert ansattgruppe av miljøterapeuter, leger og psykologer. Det er høy spesialistdekning, med tre overlegestillinger og en psykologspesialiststilling.

Akutt døgnbehandlingsenhet er en enhet ved Ungdomsseksjonen som pr i dag består av Intermediær døgnbehandlingsenhet, Front-team ungdom og Dagenhet for spiseforstyrrelser. Enhetene i seksjonen er samlokalisert, og det er tett samarbeid enhetene imellom. Totalt er det 8 overlegestillinger i seksjonen. Alle seksjonens overleger inngår i 10-delt hjemmevaktordning.

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. De øvrige seksjonene er Barneseksjonen (med dag og døgntilbud til barn), Bup Oslo Syd og Bup Oslo Nord.

En av våre nåværende overleger går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Stillingen er ledig f.o.m. 01.07.2024.

Hvem er du?

Du har spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri og liker å jobbe med ungdom og deres familier. Du har bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom. Det er også en fordel om du har erfaring med gjennomføring av TPH.
Du liker akuttjobbing, arbeid i en hektisk døgnenhet og tverrfaglig samarbeid med kompetente miljøterapeuter.
 
Høres stillingen spennende ut, håper vi du søker!

Vi oppfordrer også deg som er litt usikker om å ta kontakt, så tar vi en prat rundt stillingen.

Jf.Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig utrednings- og behandlingsansvar, pasientansvar, journalansvar i henhold til helsepersonelloven, herunder faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernlov
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utøvelse i eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsetting
 • Veiledning, oppfølgning, vurdering og anbefaling til godkjenning av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri, eller annen relevant spesialitet
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp vil også bli vurdert
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH

Personlige egenskaper

 • Hos oss kan det være krevende pasient-/pårørendemøter, det er derfor viktig at du håndterer krevende situasjoner på en profesjonell måte og liker å jobbe med ungdom og familier
 • Det er en fordel å være fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen
 • Evne og vilje til både selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Du synes det er spennende med nye ideer og initiativ på arbeidsplassen. Har evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnede føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen
 • Proaktiv, tydelig og med evne til å ta en ledende rolle når situasjonen krever det
 • God og stabil arbeidskapasitet
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig  

Vi tilbyr

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte med faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Stabil overlegegruppe i både enhet og seksjon
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling med mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens fagutvikling og forskning 
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anna Rita Danese
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90506829
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdom Akutt døgnbehandlingsenhet, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 55
0372 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image