Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Spennende mulighet ved Barne- og Ungdomsklinikken – Prosjektstilling innen barneonkologi ledig!

Har du lyst til å spille en sentral rolle ved en av landets største barneavdelinger? Har du lyst til å bli en del av vårt engasjerte team og forme fremtiden til Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus? Akershus universitetssykehus (Ahus) søker nå dedikerte overleger til Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Ved å bli en del av vårt team får du ikke bare muligheten til å påvirke en positiv og inspirerende arbeidskultur, men også til å bidra til faglig utvikling og kompetanseheving. 

Ahus ligger kun 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum og betjener omtrent 575 000 innbyggere. Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus har over 300 dedikerte ansatte, som tar seg av en mangfoldig barnepopulasjon på 125 000 fra et variert opptaksområde. Vi er blant Norges største akuttsykehus for barn, og med høy aktivitet og bredde, tilbyr vi spesialisthelsetjenester innen alle barnemedisinske fagområder for barn og ungdom opp til 18 år.

Barne- og ungdomsklinikken består av ulike avdelinger, inkludert Nyfødtintensiv, Barn og ungdom med bla eget barnemottak og barneovervåkning, Forskning og utvikling, Barnehabilitering, Barn og unges psykiske helse, Poliklinikk for barn og ungdom, Kontortjenester, samt Legeavdeling. Vi ønsker å fremme deltakelse i forskning, og har siste året etablert en egen forskningspost i klinikken.

Vår vakt struktur, implementert fra vinteren 2023, omfatter et 16-delt primærvaktteam, et 12-delt sekundærvaktsjikt, og et 12-delt sekundært dag-/helgevaktsjikt, som inkluderer arbeid på kveldstid til kl. 21 og dag- og kveldsarbeid i helgene. I tillegg har vi et dedikert 5-delt nyfødtvaktsjikt med hjemmevakter, og vi har styrket bemanningen på kveldstid og i helgene.

Ved Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) på Ahus tilbyr vi et trivelig arbeidsmiljø preget av engasjement, samarbeid og faglig utvikling. Her vil du erfare et hyggelig arbeidsfellesskap med fokus på samarbeid med andre faggrupper i klinikken. Vår matriseorganisering legger til rette for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling, noe som forbedrer arbeidshverdagen og styrker pasientbehandlingen.

Vi inviterer nå en ny kollega til å bli en del av vårt team, der samarbeid, faglig utvikling og trivsel er i fokus. Vi har som mål å styrke vår overlegebemanning innen barneonkologi. I denne sammenheng ønsker vi å etablere et mobilitetsprogram mellom Ahus og OUS, der overleger ansatt ved Ahus får muligheten til å rotere til barneonkologisk avdeling ved OUS i perioder. Intensjonen er å styrke samarbeidet om en felles pasientgruppe. Sammen med OUS skal vi etablere et program for kompetanseutvikling og kompetanseoverføring. Vi tester ut denne modellen over en toårsperiode, og implementerer dette som en permanent ordning dersom vi lykkes. Stillingen innebærer deltagelse i tilstede sekundærvakt turnus.

I tillegg vil du få muligheten til å kunne kombinere klinisk praksis med forskning i samarbeid med vår forskningsavdeling.

 Vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere, uavhengig av identitet og bakgrunn, til å søke.

Velkommen til en avdeling hvor din fagkompetanse verdsettes, og hvor du får muligheten til å aktivt påvirke og bidra til kontinuerlig utvikling!

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for medisinsk fagutvikling, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsavdelinger i umiddelbar nærhet til Oslo
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Lønn etter avtale
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Antonios Loizos
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94060908
E-post: antonios.loizos@ahus.no
Navn: Ole Frederik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90634993
E-post: olzi@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUK avd leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen
Søk på stillingen