Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Spennende mulighet ved Barne- og Ungdomsklinikken – Attraktivt overlegevikariat ledig!

Har du lyst til å spille en sentral rolle ved en av landets største barneavdelinger? Akershus universitetssykehus (Ahus) søker nå dedikerte overleger til Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Ved å bli en del av vårt team får du ikke bare muligheten til å påvirke en positiv og inspirerende arbeidskultur, men også til å bidra til faglig utvikling og kompetanseheving. Velkommen til en avdeling hvor din fagkompetanse verdsettes, og hvor du får muligheten til å aktivt påvirke og bidra til kontinuerlig utvikling.

Ahus ligger kun 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum og betjener omtrent 575 000 innbyggere. Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus har over 300 dedikerte ansatte, som tar seg av en mangfoldig barnepopulasjon på 125 000 fra et variert opptaksområde. Vi er blant Norges største akuttsykehus for barn, og med høy aktivitet og bredde, tilbyr vi spesialisthelsetjenester innen alle barnemedisinske fagområder for barn og ungdom opp til 18 år.

Barne- og ungdomsklinikken består av ulike avdelinger, inkludert Nyfødtintensiv, Barn og ungdom med bla eget barnemottak og barneovervåkning, Forskning og utvikling, Barnehabilitering, Barn og unges psykiske helse, Poliklinikk for barn og ungdom, Kontortjenester, samt Legeavdeling. Vi ønsker å fremme deltakelse i forskning, og har siste året etablert en egen forskningspost i klinikken.

Vår vakt struktur, implementert fra vinteren 2023, omfatter et 16-delt primærvaktteam, et 12-delt sekundærvaktsjikt, og et 12-delt sekundært dagvakthelgsjikt, som inkluderer arbeid på kveldstid til kl. 21 og dag- og kveldsarbeid i helgene. I tillegg har vi et dedikert 5-delt nyfødtvaktsjikt med hjemmevakter, og vi har styrket bemanningen på kveldstid og i helgene.

Ved Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) på Ahus tilbyr vi et trivelig arbeidsmiljø preget av engasjement, samarbeid og faglig utvikling. Her vil du erfare et hyggelig arbeidsfellesskap med fokus på samarbeid med andre faggrupper i klinikken. Vår matriseorganisering legger til rette for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling, noe som forbedrer arbeidshverdagen og styrker pasientbehandlingen.

Vi legger stor vekt på å skape et aktivt fagmiljø og vårt arbeid for et godt arbeidsmiljø reflekterer vårt ønske om trivsel og utvikling for våre ansatte. Du vil oppleve et nært samarbeid med nærmeste leder, med fokus på både faglig vekst og trivsel på arbeidsplassen.

Hvem ser vi etter
Vi har nå ledig et overlegevikariat med varighet ut 2024 og mulighet for forlengelse. Vi søker etter overlege eller LIS lege i slutten av sin spesialistutdanning, med interesse for generell pediatri og med erfaring eller ønske om å fordype seg spesielt innen  endokrinologi. Annet relevant fagfelt kan også være aktuelt. Forskningskompetanse vektlegges, og i stillingen forventes det at du deltar i tilstedeværende sekundærvakt turnus.

Vi tilbyr
- Fleksibel oppstart etter avtale
- Vikariat ut 2024 med mulighet for forlengelse

Bli en del av vårt engasjerte team og vær med på å forme fremtiden til Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus! Vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere, uavhengig av identitet og bakgrunn, til å søke elektronisk.

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for medisinsk fagutvikling, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsavdelinger i umiddelbar nærhet til Oslo
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Lønn etter avtale
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Antonios Loizos
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94060908
E-post: antonios.loizos@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUK avd leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen
Søk på stillingen