Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bli en del av Bydel Grünerløkkas dedikerte fastlegekorps!

Vi ønsker velkommen til Bydel Grünerløkka og Legene på Sinsen. 

Legene på Sinsen er et veletablert legekontor med svært godt kollegialt arbeidsmiljø. Vi får ofte skryt av våre medarbeidere, LIS-1 leger og legevikarer av å være "verdens beste arbeidsplass". Vi hjelper, veileder og støtter hverandre i en travel hverdag der vi alle forsøker å møte hverandre over en felles lunsj. 
Kontoret har fire fastleger, LIS 1 lege og dyktige, samt stabile sekretærer. Kontoret ligger i Oslos kuleste bydel. Her bor alle slags mennesker og vi har et rikt kulturtilbud, i tillegg et bredt spekter av restauranter og spennende butikker.

Kontoret har et velutstyrt laboratorium med bl.a. 24t-bt, ultralyd, spirometri og EKG. Legekontoret legger vekt på kvalitetssikring og faglig utvikling, og har regelmessig smågruppemøter som gir tellende kurspoeng til spesialiteten i allmennmedisin. Det er god økonomi og godt samarbeid i praksisfellesskapet. Den aktuelle hjemmelen har for tiden 1400 pasienter på listen og gir svært gode inntjeningsmuligheter.  

Vi søker primært en hyggelig kollega som er ferdig spesialist i allmennmedisin eller godt i gang med spesialiseringen. Alle kvalifiserte søkere oppfordres likevel til å søke. Bydelen tilbyr ALIS-avtale og veileder til leger i spesialisering i allmennmedisin. Bydelen har et godt samarbeid med fastlegene. Vi jobber for høy trivsel og for å gjøre hverandre gode.

Tiltredelse etter avtale. Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid i henhold til avtaleverket.

De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret og fratredende hjemmelsinnehaver.  

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, jmf. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den Norske Legeforening.
 • Drift av legekontor sammen med de andre legene.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.

Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
 • Bidra til økt trivsel
 • Pasientrettet oppmerksomhet
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om
  privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Svært godt arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Godt samarbeid med bydelen og mulighet for inngåelse av ALIS-avtale
 • Gode utdanningsmuligheter og mulighet for intern veileder på kontoret
 • Svært gode inntjeningsmuligheter
 • Sentral beliggenhet
 • Jevnlig møter i kollegiet
 • Engasjerte tillitsvalgte
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Flaaten
Tittel: Fastlege ved Legene på Sinsen
Telefon: 997 98 907
E-post: flaaten@legenepasinsen.nhn.no
Navn: Mari Krogh Skaugen
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 969 48 342
E-post: mari.skaugen@bga.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Legene på Sinsen
Hasleveien 38
0571 OSLO
Søk på stillingen