Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Praksisen har en listelengde opptil 900 pasienter, og tilhører en veldrevet gruppepraksis med 9 fastlegehjemler og 2 LIS-1 stillinger. Kontoret har stabilt arbeidsmiljø og gode veiledningsmuligheter for yngre kollegaer.

Alstahaug kommune har 11-delt legevaktsamarbeid med nabokommunen Leirfjord, og vakt utøves fra eget kontor. Legevaktsformidling utføres i samarbeid med LV-sentral ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Vi tilbyr valgfri drift, enten
 • 100 % stilling kommunalt ansatt med insentiv-avtale. Grunnlønn 1 025 000,- for ikke spesialist og 25% insentiv. Grunnlønn spesialist 1 100 000 og 30 % insentiv.
 • §8.2-avtale (i henhold til ASA 4310) med selvstendig næringsdrift med 100% KLP-pensjon og kommunal avlønning for kommunal bistilling. Kontoret driftes økonomisk og praktisk av kommunen.
Videre tilbyr vi
 • Hjemmekontorløsning via Norsk helsenett.
 • Et godt faglig miljø hvor 8 av 9 hjemler er besatt av spesialister i allmennmedisin.
 • Strukturert utdanningsløp med veiledere for deg som er i spesialisering (ALIS). Kommunen vil kunne dekke alle kursutgifter til spesialiseringen.
 • Velutstyrt laboratorium med erfarne helsesekretærer
 • Ordinær fastlegepraksis en uselektert liste med opptil 900 pasienter.
 • Kommunens legevaktsordning er 11-delt for ca 10 000, hjemmevakt 16-08, døgnvakt helg. Selvstendig vakt på eget kontor. Vikar leies inn om sommeren.
 • Kommunal bistilling i inntil 20 %
  q
Kvalifikasjoner:
 • Gyldig autorisasjon som lege uten restriksjoner eller begrensninger
 • Gjennomført og godkjent LIS-1- /turnustjeneste, ev i spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk må fremlegge dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Førerkort klasse B
 • Husk Helsepersonelloven §20a første ledd: krav om politiattest for legestilling
 
Du søker ved å trykke "Send søknad" i denne annonsen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alstahaug kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anette Bøen Hagen
Tittel: Kommunalsjef helse
Telefon: +47 75075600 / +47 90476476
E-post: Anette.Boen.Hagen@alstahaug.kommune.no
Navn: Else Heidi Johansen
Telefon: +47 75075232 / +47 99123957
Navn: Kristian Moksnes Songøygard
Telefon: +47 75075100
Arbeidssted
Strandgt. 52
8805 SANDNESSJØEN