Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Unicare Røros har bygd opp et ettertraktet kreftrehabiliteringstilbud med høy innsøking, også fra andre områder enn Helse Midt-Norge.  Unicare Røros er blant de institusjoner som har høyest kompetanse og lengst erfaring nasjonalt med rehabilitering etter kreftsykdom. Tilbudet har vært spesielt rettet mot de som sliter med seneffekter generelt og fatigue spesielt. Stadig flere lever med seneffekter av kreft på grunn av bedre behandling, men trenger hjelp til å tilpasse de endringer i livet dette har medført. Gjennom tverrfaglig rehabilitering ønsker vi å gi våre deltakere kunnskap, råd og behandling slik at de kan få best mulig fysisk og psykisk helse etter sykdom og behandling. 

Til dette arbeidet søker vi en engasjert og faglig oppdatert lege som brenner for rehabilitering. Stillingsprosent vil være fleksibel.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet innebærer oppfølging av pasienter både individuelt og i gruppe. Vi legger også til rette for at du skal kunne initiere og delta i fag- og forskningsprosjekter med både interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, eventuelt annen legespesialist med kjennskap til pasientgruppen og kunnskap om kreftbehandling, og som kan dokumentere rehabiliteringskompetanse
 
Personlige egenskaper
Personlige egenskaper, en positiv innstilling og evne til fleksibilitet, omstilling og endring i det kliniske arbeidet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
•            En variert arbeidshverdag med stor grad av selvbestemmelse
•            Utviklingsmuligheter i et kompetent tverrfaglig miljø
•            Lønn i henhold til tariff
•            Gratis tilgang til våre treningsfasiliteter
•            Gode pensjons- og forsikringsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Røros
Rehabilitering
Kontaktperson
Navn: Carina Øglænd
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 97761522
E-post: carina.ogland@unicare.no
Arbeidssted
Røros
Øverhagaen 15
7374 RØROS
Søk på stillingen