Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi i DPS Elverum - Hamar ønsker oss en engasjert overlege til vårt inspirerende fagmiljø.

Vi ønsker deg som har et engasjement for helsefremmende arbeid og som har lyst til å gjøre en forskjell.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av gamle Hedmark. Avdelingen har ca. 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har to døgnenheter, tre allmenn psykiatriske poliklinikker, psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet.

Døgnenhet 1 og 2 på DPS Elverum-Hamar er åpne sengeposter med 12 sengeplasser på hver enhet som tilbyr behandling til voksne med psykisk lidelser. Det er ikke noen eksklusjons kriterier, men funksjon og symptom vil være retningsgivende ift. behandling. Alle pasienter er frivillig innlagt.  Behandlingen som skal tilbys skal bidra til reduksjon av reduksjon av symptombelastning og tilrettelegging for videre behandling. Behandlingen skal være målrettet, tidsavgrenset og individuelt tilpasset.

Døgnenhetene har totalt 4 overleger, hvorav den ene har et seksjonsoverlege ansvar. I tillegg er det 2 psykologer og en stilling som sosionom. Stillingen som er utlyst er forankret i Døgnenhet 2, men man må påberegne å jobbe på tvers av enhetene. 

Miljøterapeutgruppen er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse og med fokus på kognitiv miljøterapi. 

Vi er nå inne i en spennende fase hvor vi er opptatt av å videreutvikle vårt tjenestetilbud ved å ha ha fokus på fag og organisering, noe som er en forutsetning for å kunne tilby god pasientbehandling. 

Vi har svært godt arbeidsmiljø og kan vise til svært gode resultater i medarbeiderundersøkelser. Åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt.

Døgnenheten ligger bare noen få kilometer i fra Hamar og det tar kun 50 min med tog i fra Gardemoen. Hamar ligger ved Mjøsa, norges største innsjø, og har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser både på sommer og vinter. i tillegg er det et rikt kultur- og idrettsmiljø.

 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendige vurderinger, behandlings- og utrdningsansvar for pasienter i enhetene.
 • Jobbe tverrfaglig med både interne og eksterne samarbeidspartenere.
 • bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard.
 • Klinsik veiledning av Lis-leger
 • Inngå i vaktordningen i døgnenhetene
 • Veiledning av personale

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk meget godt både muntlig og skriftlig.
 • Ønske om klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å arbeide både i team og selvstendig.
 • Gode evner til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.
 • God relasjonskompetanse.
 • Være løsningsorientert.
 • Engasjert og pålitelig.
 • Interesse for brukermedvirkning.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Meningsfullt arbeid i et spesialisert fagfelt.
 • Utfordrende ogt varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse.
 • Svært godt arbeidsmiljø.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP. 


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Iren Mathiessen Starsveen
Tittel: Enhetsleder (sykepl/jordmor)
Telefon: 47293673
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS ELV/HAM DØGNENHET 2, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad
Søk på stillingen