Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1250
  • Journal system: Prodok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Jeg planlegger å trappe ned, men ønsker deleliste en tid før jeg går over i pensjonistenes rekker. Søker derfor i første omgang en vikar i 50% stilling. Dersom vi begge er fornøyde vil jeg lyse ut deleliste etter en «prøveperiode». OPPSTART ETTER AVTALE - tilpasser søkers ønsker!
Min praksis er veletablert og har en hyggelig liste med 1250 pasienter på Gransdalen legesenter, bydel Alna i Oslo. Pridok journalsystem.
Vikariatet blir 2,5 kurative dager ingen legevakt/helsestasjon tilknyttet listen.
Gransdalen Legesenter er et veldrevet senter med 4 leger og 3 dyktige og stabile helsesekretærer. Vi har vært del av primærhelseteam piloten som dessverre avsluttes sommer 2024.
Listen består av mange godt kontrollerte kronikere. Systematiserte årskontroller for pasienter med astma, kols og diabetes.
Godt utstyrt lab inkludert spirometri, EKG og 24 timers blodtrykk.
Mulighet for god inntjening og veiledning av erfaren allmennlege.
Erfaring fra allmennmedisin er en fordel, det er også interesse for drift av praksis, men ingen krav. Oppstart etter avtale (fleksibelt).
anders.ostrem@outlook.com
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Anders Østrem
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 92410733
E-post: anders.ostrem@outlook.com
Arbeidssted
Gransdalen Legesenter
GRANSDALEN, 29
1054 OSLO