Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune er landets 5. største kommune med over 130 000 innbyggere og 127 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor.

Vi søker nå etter en ny kollega med hjerte for allmennmedisin til ledig næringsdrevet fastlegehjemmel ved Medisinsk Senter Fornebu, da en av våre dyktige og hyggelige fastleger skal slutte.

Medisinsk Senter Fornebu er et veldrevet legekontor med 7 fastlegehjemler. Legekontoret ligger i tilknytning til kjøpesenteret Fornebu S, i helsefløyen bygg C med SATS treningssenter i første etasje, og tannlege, fysioterapeut og legekontor i andre etasje. Legekontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige fastleger, samt flinke, stabile og erfarne helsesekretærer. Det legges stor vekt på et godt arbeidsmiljø og det holdes felleslunsj daglig. Lokalene er fra 2016 og er lyse og romslige. En fysioterapeut med offentlig avtale er tilknyttet legesenteret. Legekontoret er organisert som et AS der alle hjemmelsinnehaverne er likeverdige eiere.

Legekontoret har et godt utstyrt laboratorium med alt utstyr som forventes i en moderne allmennpraksis. Eget behandlingsrom, samt eget rom til kirurgi med diatermi og avtrekk. Legekontoret benytter CGM-journalsystem og legger stor vekt på digitale løsninger samt nyvinninger innen pasientkommunikasjon.

Bærum kommune legger stor vekt på å sørge for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Bærum får du ved oppstart tilbud om individuell ALIS avtale og raskt tildelt veileder som tilbyr tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulig å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen.

Velkommen til oss!

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin /påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Medisinsk Senter Fornebu
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1100 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3
 
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter i administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: Telefon:482 59 269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Navn: Thomas Fuglerud
Tittel: Tjenesteleder ved Folkehelsekontoret
Telefon: 456 14 244
Arbeidssted
Medisinsk Senter Fornebu
Forneburingen 209
1364 Fornebu
Søk på stillingen