Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli psykiater?

Brenn du for å gje gode tenester til pasientar med psykiske lidingar – så er me på jakt etter deg!

Me har eit spanande fagmiljø
som gir gode moglegheiter for fagleg utvikling og som verdset personleg
engasjement i faget.

Haugesund sjukehus og Haugaland DPS tilbyr ein
delt praksis som gir god breddekompetanse. Her vil du, gjennom spesialiseringsløp, vere del av eit fagmiljø som gir deg erfaring med tett samarbeid
med psykologar i vakt, samarbeidsflaten mellom psykisk helsevern og somatikk,
ambulant virksomhet m.m.

I Helse Fonna kan me tilby spesialiseringsløp som dekkjer alle praksiskrav for å bli spesialist i psykiatri, da både med henblikk på tenestesteder og veiledning.                 

Lege i spesialisering ansattes i fast stilling gjennom heile utdanningsløpet, og går over til fast overlegestilling når spesialiseringa er fullført.

Fagmiljøet vårt er robust og innovativt. Fleire av våre
kollegaer har formell forskarkompetanse, og bidreg i utvikling av nye
behandlingstilbod. Me kan gje deg eit komplett spesialiseringsforløp lokalt. Spesialiseringsforløpet
har ein struktur med felles undervisning på tvers av sjukehus og DPS`er i Helse
Fonna, eit undervisningsopplegg som me har fått gode tilbakemeldingar på. Me har også ukentlig undervisning lokalt, tilpassa dei lokale læringsmåla og me er opptekne av å skape eit godt læringsmiljø.

Haugesund ligg sentralt plassert på Vestlandet med kort vei til vakre naturopplevelser på havet og i fjellet. Regionen er sterk på maritim virksomhet, og her finn du solide næringslivsaktører, gründere og store statlige instanser som Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Høyskulen på Vestlandet har to campus i vårt område, Haugesund og Stord. Me har kort vei til storbyene Bergen og Stavanger, og vår lokale flyplass har gode forbindelser med daglige avganger til inn- og utland.

Intervju kan gjennomføras fortløpande i utlysningsperioden.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåver omfatter post og poliklinisk arbeid samt deltaking i vaktordning.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad 

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Være en god teamarbeidar
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Endre Bø Blindheim
Tittel: Avdelingsoverlege, DPS
Telefon: 52732100
Navn: Ingrid Camilla Aasbøe Heggland
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 95767168
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Fonna
Postboks 2170
5504 HAUGESUND
Søk på stillingen