Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som postdoktor. For stillingen kreves medisinsk embetseksamen og graden PhD.

Stillingen er en 3-årig 100% stilling på postdoktornivå tilknyttet den randomisert-kontrollerte ARCTIC REWIND studien og en planlagt oppfølgingsstudie av dette prosjektet. Hovedmålet er å øke forståelsen av begrepet remisjon ved revmatoid artritt og studere langtids-konsekvenser av å oppnå dette med et spesielt fokus på effekt av ulike behandlingsstrategier i denne pasientgruppen. Stillingen er finansiert via tildeling av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.

Den som ansettes i stillingen vil bidra til utarbeidelse av protokoll og relevante søknader, i etableringen og gjennomførelsen av datainnsamlingen i prosjektet, samt i analyse og publisering av data. Postdoktorkandidaten vil være en del av et stort og aktivt forskningsmiljø tilknyttet forskningsprosjektene, Enhet for klinisk forskning og REMEDY. 


Vi søker en postdok som:
 • Har vist evne til vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå innen fagfeltet
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, inkludert engelsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med statistisk analyse og kliniske studier
 • Trives med å både jobbe selvstendig og i team
 • Har klinisk erfaring innen revmatologi og behandling av pasientgruppen
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper i utlandet
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial som forsker innen fagfeltet slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjektet, spesielt klinisk erfaring med pasientgruppen samt erfaring med kliniske studier. 

For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV
 • Publikasjonsliste
 • Kontaktinformasjon til to referanser
 
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen.

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Siri Lillegraven
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 67 767
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen