Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kirurgisk avdeling består av spesialitetene urologi, gastrokirurgi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi, samt seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Vi har elektiv drift både på Kalnes og i Moss, mens all akuttberedskap er samlet på Kalnes. 

Urologisk seksjon er en godt organisert seksjon med høy aktivitet både på poliklinikk og operasjon, inkludert robotassistert kirurgi. Det utføres mye fleksibel endoskopi, inkl. URS. Seksjonen har lang erfaring med laparoskopisk nyrekirurgi. Urologisk seksjon leverer også gode resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer og pakkeforløpstider for kreftpasienter.

Overlegene arbeider i 6-delt plan, med delvis tilstedevakt og hjemmevakt. Seksjonen har et godt arbeidsmiljø, og tilhører en avdeling med godt tverrfaglig samarbeid både på tvers av ulike spesialiteter og yrkesgrupper. Det er ukentlig internundervisning i avdelingen, i tillegg til seksjonens egne fagdager.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med urologiske lidelser, både inneliggende og ved polikliniske konsultasjoner
 • Regelmessig ambulering til Moss for elektive operasjoner
 • Deltakelse i seksjonens undervisningsopplegg, utdanning av LIS og kvalitetssikring
 • Deltakelse i seksjonert tertiærvaktsjikt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i urologi eller LIS som har kort tid igjen av sin spesialisering
 • Bred kirurgisk erfaring med interesse for stenkirurgi
 • Urolog med erfaring i robotkirurgi oppfordres til å søke
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk godt - muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø med erfarne spesialister
 • Et godt samarbeid med MR- og intervensjonsradiologer, onkologer og patologer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Barbara Thorsen
Tittel: Seksjonsleder urologisk seksjon
Telefon: 957 81 900
E-post: barbara.thorsen@so-hf.no
Arbeidssted
Urologisk seksjon
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen