Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon BUP Oslo Syd er en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i OUS (BUPA) og består av fire polikliniske enheter og en kontorfaglig enhet. Tre av de polikliniske enhetene er geografiske generalistenheter, Enhet Nordstrand, Enhet Østensjø og Enhet Søndre Nordstrand. Spesialenheten er den fjerde polikliniske enheten og betjener de tre generalistenhetene ved BUP Oslo Syd. Spesialenheten har tre team, et Tips Ung team, et Ambulant Intensivt team og et Lavterskel team. 

Spesialenheten ved BUP Oslo Syd har ledig 100% fast stilling som overlege. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet Ambulant intensivt team ved enheten, som utreder og behandler barn og ungdom med behov for et arenafleksibelt tilbud, og TIPS-ung teamet som utreder og behandler pasienter med mistanke om psykose. Begge teamene er tverrfaglige med psykologspesialister, kliniske barnevernspedagoger/kliniske sosionomer, kliniske pedagoger og overleger.

BUP Oslo Syd er lokalisert i et nyere lokale på Mortensrud og er samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. Det er gode parkeringsmuligheter og kort vei til kollektivtransport.

Mulig oppstart 01.05.2024.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvarlig i Ambulant Intensivt Team og i TIPS-ung 
 • Allsidig utredning og behandling av barn, ungdom og familier der det er behov for arenafleksibelt arbeid 
 • Noe ambulant/oppsøkende arbeidsform 
 • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat, samt konsultasjon og veiledning til samarbeidspartnere i 1. og 2. linjetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri (spesialist i voksenpsykiatri med relevant erfaring vil også være aktuell for stillingen)
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløpet vil også bli vurdert
 • Erfaring fra behandling av barn, unge og deres familier som er i behov av arenafleksibel hjelp
 • Erfaring med og kompetanse på både familie-nettverksarbeid og individuelt arbeid med barn og unge med et bredt spekter av vansker er nødvendig
 • Erfaring med kompetanse på psykose er ønskelig
 • God utrednings- og behandlingskompetanse er påkrevet

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibilitet
 • Veiledningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges og er vesentlig

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø der teamarbeid vektlegges høyt
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Arbeidstid 40 t pr uke og fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale

Søknad og CV lastes opp i Webcruiter sammen med eventuelle vedlegg. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Silja Bjørgulfsdottir
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47504601
E-post: sjbo@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Spesialenheten ved BUP Oslo Syd, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image