Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Harstad ligger midt i Nord-Norge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Harstad byr på en region med uforglemmelige naturopplevelser sommer som vinter. Et tilgjengelig og mektig fjellandskap, storslagen utsikt og en rik skjærgård legger til rette for vandring, sykling, padling og andre utendørsaktiviteter. Harstad er Nord- Norges tredje største by, og Hålogalandsregionen hvor Harstad og Narvik ligger, er den mest befolkningstette regionen i Nord- Norge. Det er også gode flyforbindelser mellom Harstad/Narvik lufthavn og ulike destinasjoner innlands.  

Vi har ledig en 100% avtalehjemmel for spesialist i hjertesykdommer. Avtalen er en videreføring av Kurt A. Hofsøy sin avtalehjemmel med praksis sentralt i Harstad ved havnen nær hurtigbåtkai og kollektivknutepunkt. Praksisen benytter Pridoc journalsystem som er tilknyttet Norsk Helsenett. Oppstart avtales etter avtale med hjemmelshaver.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis. Avtalespesialisten skal være tilknyttet Norsk Helsenett.
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med §11 i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. 
Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Nord RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

 Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer»    

Arbeidsoppgaver
 • Avtalespesialisten skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringer og gjeldende lovgivning.
 • Avtalespesialisten må besitte evnen og viljen til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Harstad, den øvrige helsetjenesten og UNN Helseforetak.
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeidet skal fokusere på faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Avtalespesialisten skal overholde kravene til IKT som er fastsatt i forskrift og rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå: Cand.med
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk språk
Personlige egenskaper

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, spesielt med hensyn til prioritering av pasienter.
Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt

Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddklasse 3. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
 • Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Merete Evjen Lundli
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90188862
E-post: merete.evjen.lundli@helse-nord.no
Navn: Frode Einar Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91333630
E-post: Frode.Eilertsen@helse-nord.no
Navn: Kurt Anker Hofsøy
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 91718056
E-post: kurt.hofsoy@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Harstad
Sjøgata 3
9405 HARSTAD
Søk på stillingen