Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barnegastroenterologi er en egen fagenhet ved Barnemedisinsk avdeling på Ullevål. Enheten har 5 overleger i 100 % stilling og driver en stor pediatrisk virksomhet. Her utredes alle typer av gastroenterologiske problemstillinger hos både inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingen har både lokal-, regional- og landsfunksjon for sitt fagfelt og involveres i et bredt spekter av pasientgrupper. Det utføres endoskopier på barn. Fagenheten innehar et høyt kompetansenivå og bred erfaring.

Seksjonen har et godt internt arbeidsmiljø. Det er ukentlige fagmøter og tett samarbeid med spesialsykepleiere, ernæringsfysiologer, voksengastroenterologer og øvrige kolleger i Barne- og ungdomsklinikken.

Flere av enhetens leger driver med forskning og har gode nettverk både nasjonalt og internasjonalt.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

I en vanlig arbeidsuke fordeles fagenhetens oppgaver mellom legene. Oppgavene består i daglig postansvar med visittgang for inneliggende pasienter, tilsyn og kommunikasjon med kolleger om pasienter på andre avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Det eksisterer også et nært samarbeid med det barnekirurgiske fagmiljøet.

Det drives utstrakt poliklinisk virksomhet der legene jobber selvstendig og i tverrfaglige team. Flere av legene utfører endoskopi undersøkelser. Pasienter med behov for regelmessig medisinering i form av infusjoner og injeksjoner følges opp i avdelingens Dagpost der de også blir tilsett av lege med gastroenterologisk kompetanse.

Det forventes oppmøte i fagenhetens ukentlige møter som er viktige både for behandling av pasienter og for personalets faglige oppdateringer.

Stillingen er en fast 100 % overlegestilling. Bakvaktsarbeid tilpliktes

Kvalifikasjoner

Det kreves bred gastroenterologisk erfaring og kompetanse og interesse for oppfølging av kompliserte gastroenterologiske tilstander som intestinal svikt, kort tarm problematikk, ernæringsbehandling/parenteral ernæring, dysmotilitet og inflammatoriske tilstander m.m.

Generell pediatrisk kompetanse inkludert vaktkompetanse forutsettes.

Akademisk/vitenskapelig kompetanse til PhD og/eller interesse for forskning er en fordel. Endoskopierfaring vil være positivt.

Spesialist i barnesykdommer.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har god arbeidskapasitet og evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe med en stor pasientpopulasjon med høy turnover og samtidig evner og følge opp kronikere
 • Har evne til god dialog med barn og foreldre

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Ingvild Menes Sørensen
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 90741034
  Arbeidssted
  SEKSJON FOR INFEKSJON, GASTRO OG ENDOKRINOLOGI, Oslo universitetssykehus HF
  Kirkeveien 166
  0450 Oslo
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image