Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder, og har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet.  Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 

Ved vår avdeling har vi ledig følgende stillinger for lege/turnusventer/med.stud.m/lisens:

 • 100% vikariat ved Avgiftningsenheten i Kristiansand. 
 • 50-100% vikariat ved Enhet for Gruppebehandling i Kristiansand. 
 • 100% vikariat ved Enhet for rus og psykiatri, Kristiansand 
 • 100% vikariat ved Enhet for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som dekker hele Agder

Hovedsakelig gjelder vikariatene sommer 2024, men det er ønskelig med snarlig tiltredelse og store muligheter til å forlenge vikariatene. 

Det legges til rette for at LIS i allmennmedisin kan gjennomføre sykehusåret ved vår avdeling.

Enhet for Avgiftning er en døgnenhet med 12 sengeplasser inkl. 1 akuttseng. Vi gir medisinsk forsvarlig avgiftning etter nasjonale retningslinjer, avklarer videre forløp og motiverer til endring. Vi jobber tverrfaglig i en mangfoldig personalgruppe som primært består av sykepleiere, vernepleier, leger i spesialisering og overlege. 

Enhet for rus og psykiatri gir et tverrfaglig, spesialisert utredningstilbud til pasienter med sammensatt problematikk. Enheten har 14 senger, hvorav inntil 4 senger benyttes til innleggelser etter Helse og omsorgstjenestenes § 10. Utredningen innebærer et bredt spekter av metoder, som for eksempel samtaler, observasjon av adferd, spørreskjema, systematiske intervjuer og kognitiv utredning. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består psykologspesialister, overlege i rusmedisin og psykiatri, turnus venter, sosionom, spesialutdannede  sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere og miljøarbeidere. 

Enhet for Gruppebehandling gir både døgn- og poliklinisk behandling. Behandlingen er basert på 12-trinnsfilosofi og foregår hovedsakelig i grupper med 7 – 10 pasienter. Vår behandling er inndelt i faser, og består av poliklinisk forberedelse, gruppebehandling, et rehabiliteringsprogram og poliklinisk oppfølging etter primærbehandling. Vi har ca 20 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper.

LAR har tilholdssted ved sykehuset i Arendal, med nærhet til psykiatri og somatikk, og i Kristiansand er poliklinikken plassert i nærheten av hovedadministrasjonen og flere døgnenheter. LAR-behandling er substitusjonsbehandling av opioidavhengige, der rehabilitering er en viktig del av behandlingen. Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjeneste. Vår behandlingstilnærming er tverrfaglig med samtidig fokus på pasientens ressurser og utfordringer. Enheten har ca. 20 årsverk, og behandlerteamet består av legespesialister, psykologspesialister, leger i spesialisering og ansatte med høyskoleutdanning.

Oppgi i søknad ønsket arbeidssted.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene vil primært være innkomst/epikriser, somatiske undersøkelser og oppfølging under innleggelse.
 • Selvstendig arbeid med veiledning fra spesialist og tverrfaglig team.
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer.
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Lege som venter på LIS1 tjeneste kan søke.
 • Gode norsk ferdigheter muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå B2. 
 • Klinisk erfaring med pasienter.

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert kollega med stor interesse for rusfaget. Du må ha relasjonelle ferdigheter, være opptatt av dialog og samarbeid og ha fokus på pasientsikkerhet.

Vi tilbyr

 • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. 
 • Som ansatt ved ARA blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Sammen utvikler vi en arbeidsplass vi er stolte av. 
 • Ingen vaktbelastning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 976 83 551
Navn: Elin Sørsvann
Tittel: Enhetsleder ved LAR Agder
Telefon: 37 01 95 08
Navn: Silje Marie Lavik
Tittel: Enhetsleder ved Gruppebehandling
Telefon: 990 42 940
Navn: Majbritt Legind Jakobsen
Tittel: Enhetsleder ved Avgiftninga
Telefon: 902 71 155
Navn: Pål Ribu
Tittel: Enhetsleder ERP
Telefon: 38 13 27 07
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Kongsgård alle 71
4632 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image