Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastleger Rana åpner helt nytt legekontor 02.04.24, og Rana kommune søker i den forbindelse etter 3 fastleger.
Legekontoret drives av Capio Fastleger AS, et søsterselskap til Volvat Medisinske Senter, og har 9 fastleger.

Fastleger Rana har som målsetning å være Norges mest innovative fastlegekontor. Her tilbys du som lege en all-inclusive løsning som gjør at du kan konsentrere deg om pasientlisten og legejobben.

Rana kommune tilrettelegger for faglig og personlig utvikling, og tilbyr fleksible ALIS-avtaler med muligheter for fastlønn i spesialiseringsperioden. Ingen investeringsutgifter. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin og tilbyr supervisjon og veiledning av god kvalitet gjennom spesialistutdanningen. Vi har også egen ALIS-koordinator som skal sikre at ALIS får god oppfølging og at det tilrettelegges for spesialisering.
Om du i tillegg ønsker lav legevaktbelastning så er det ikke noe mer å tenke på. Vi har fastlegehjemmelen/stillingen for deg!

Listestørrelsene er på 800 - 900 pasienter, og kan økes dersom legen ønsker det. Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktbelastningen er cirka en legevakt per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.

Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, motivasjon og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som lege.
• Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
• Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
• Søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin vil bli prioritert.

Følgende vektlegges:
• Personlig egnethet
• Faglig engasjement

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Dokumentasjon på gjennomført utdanning og tjenestebevis/arbeidsattester må legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Ta kontakt for mer informasjon om stillingene, og hvilke planer vi har for fastlegeordningen i framtiden:
Lars Petter Konradsen, fagsjef legetjenester og samf.medisin, tlf.: 909378767 eller e-post: lars.petter.konradsen@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 27.02.2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Lars Petter Konradsen
Tittel: Fagsjef legetjenester og samfunnsmedisin
Telefon: 909378767
E-post: lars.petter.konradsen@rana.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Fastleger Rana AS
Ole Tobias Olsens gate 2
8622 MO I RANA
Søk på stillingen