Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nasjonal kompetansetjeneste for palliasjon til barn og unge (NKPBU) er en nyopprettet kompetansetjeneste som er lokalisert til OUS og Barne- og Ungdomsklinikken (BAR). Kompetansetjenesten er ikke tiltenkt klinisk aktivitet. I BAR har vi allerede et oppegående og godt klinisk palliativt team (PALBU). Det kan være mulig at den som får stillingen kan få 20% stilling i PALBU slik at man totalt har en 100% stilling i BAR.

NKPBU vil være ansvarlig for kompetanseoppbygging og -spredning, veiledning og rådgivning til tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten, primært via samarbeidspartnere i de regionale, barnepalliative teamene og i nettverk. Kompetansetjenesten skal bidra til utvikling av fagområdet gjennom deltakelse i relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Vi starter med å rekruttere en faglig leder for NKPBU. Det er ønskelig med en med profesjonsutdanning innen medisin/helsefag med betydelig erfaring innen palliasjon hos barn og unge. NKPBU vil være lokalisert under barneavdelingen for nevrofag (BNE) og seksjon for barnenevrologi (BNS) i BAR. Seksjonsleder for BNS vil ha personalansvaret for de ansatte i NKPBU. Den nyansatte faglige lederen vil bli involvert i rekrutteringen av andre ansatte i tjenesten. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå i å være ansvarlig for kompetanseoppbygging og -spredning, veiledning og rådgivning til tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten, primært via samarbeidspartnere i de regionale, barnepalliative teamene og i nettverk.

Kvalifikasjoner

  • Profesjonsutdanning innen medisin/helsefag med betydelig erfaring innen palliasjonsfeltet, helst hos barn og unge

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

  • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
  • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
  • har gode lederegenskaper og motivasjon for å bygge opp et landsdekkende kompetansesenter

Vi tilbyr

  • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
  • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

 

Søknad og CV lastes opp i Webcruiter sammen med eventuelle vedlegg.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Sturla O. Solheim
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92824717
Arbeidssted
BAR BARNENEVROLOGISK SEKSJON, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image