Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kirurgisk klinikk, Haugesund sjukehus, har ledig 1 års  vikariat for LIS 2  innen gastrokirurgi.  

Avdelingen er en del av kirurgisk klinikk og er godkjent som utdanningsavdeling.

Anna vikariat kan bli ledig, skriv i søknaden om det er av interesse.  Avdelinga er en del av  Kirurgisk klinikk og er godkjend som utdanningsavdeling i  generell kirurgi,  mamma/endokrinkirurgi, gastrokirurgisk og urologi med fagfordypning for gruppe 1 ved HUS.   

Arbeidsoppgåver

 • LIS II  går for tida i 9-delt tilstedevakt  med ansvar for bløtdelskirurgi.  

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad.
 • Det er ønskjeleg med relevant erfaring frå sjukehus.
 • Krav om gjennomført Lis 1 tjeneste.
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad 

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå. 

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Gundegjerde Meling
Telefon: +47 +4793439023
Navn: Fredrik Gaustad
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 47905408
E-post: Fredrik.gaustad@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastrokirurgisk avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND