Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 
Ledig fastlegehjemmel ved Midtre Gauldal legekontor
 
Midtre Gauldal legekontor ligger på Støren, 5 mil sør for Trondheim. Vi har ledig nyopprettet fastlegehjemmel fra 01.04.24.
 
Om legekontoret:
 
•             7 legehjemler
•             En stilling for LIS 1
•             4,6 årsverk for hjelpepersonell
•             Kontoret benytter CGM Allmenn journalsystem
•             Muligheter for hjemmekontor
•             Listelengde pt. 461
•             Kollegial fraværsdekning
•             Daglegevakt (øhjelp)
•             For øvrig har kommunen interkommunalt legevaktsamarbeid i                  Trondheimsområdet, og fastlegen vil ha muligheter til å ta                          vakter på ettermiddag / kveld
 
Vi søker:
•             Allmennlege, spesialist i allmennmedisin eller lege med                             gjennomført LIS 1
•             Norsk autorisasjon
•             Gode samarbeidsevner - evne til fleksibilitet i oppgaveløsning i                 samarbeid med kollegiet
•             Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig
•             Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
 
Vi tilbyr:
•             8.2 avtale der kommunen sørger for alle driftsutgifter og                             beholder 75% av basistilskuddet, mens 25% utbetales til                           legen.Kompensasjon for fravær ved sykdom og kurs 5 dager pr.                 år.
               Kompensasjon for kollegial fraværsdekning.
•             Legekontoret er godkjent utdanningssted for LiS 3, og om                          ønskelig vil vi legge til rette for spesialisering i allmennmedisin.
•             Avtalen inngås innenfor rammene av forskrift om                                         fastlegeordning og avtaler mellom staten, KS og den norske                       legeforening.
 
 
Spørsmål kan rettes til enhetsleder Oddveig Børset, tlf. 95899412 eller legekontorets leder Ruth Elsbet Digre, tlf.97565100
 
Send søknad pr. post til Midtre Gauldal kommune, Helse og familie, Rørosveien 11, 7290 Støren eller på epost til postmottak@mgk.no
 
Søknadsfrist 26.02.24
Merk søknad 23/8744
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Midtre Gauldal Kommune
Legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Oddveig Børset
Tittel: Enhetsleder helse og familie
Telefon: 95899412
E-post: odb@mgk.no
Navn: Ruth Elsbet Digre
Tittel: Virksomhetsleder legetjeneste
Telefon: 97565100
E-post: red@mgk.no
Navn: Eric Takyi
Tittel: Fagleder lege
Telefon: 91784364
E-post: ert@mgk.no
Søknad
Søknad merkes: 23/8744
Send søknad på mail
Arbeidssted
Støren
Rørosveien 11
7290 STØREN
Søk på stillingen