Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Vestskogen medisinske senter er det ledig hjemmel for fastlege. Til hjemmelen søkes det selvstending næringsdrivende fastlege. Legesenteret driftes pr i dag som et aksjeselskap, og inntredende fastlege vil bli en del av driften sammen med gjenværende leger.

Kommunen er opptatt av at leger under spesialisering skal ha god veiledning og supervisjon og bidrar med veileder internt på legesenteret. Det søkes ALIS tilskudd til lege i spesialisering. Tilskuddet kan søkes årlig under spesialiseringsforløpet. Dette innebærer at det vil gis praksiskompensasjon for deltagelse i kurs og veildningsgruppe samt andre aktiviteter som gjelder spesialiseringen.

Færder kommune har en stabil fastlegegruppe, og det oppleves å være et godt samarbeid mellom fastlegegruppen og kommunen.
 
Beskrivelse av arbeidssted
Vestskogen medisinske senter er et velutstyrt og godt organisert legesenter bestående av 3 fastlegehjemler, hvor to av legene er spesialister i allmennmedisin, samt 3 godt kvalifiserte og stabile helsesekretærer. Legesenteret utvides nå med en 4. fastlegehjemmel, og vil i løpet av våren flytte inn i nye, oppussende lokaler i samme bygg.
Vestskogen medisinske senter ligger sentralt på Nøtterøy, med gode parkeringsmuligheter og apotek, teningssenter og andre helseaktører i samme bygg.

Legesenteret bruker PasientSky og Convene betalingsterminal.

Stillingsbeskrivelse
Nyopprettet hjemmel hvor det vil overføres minimum 400 pasienter fra eksisterende leger. Pasientlisten kan justeres gradvis, etter avtale, opp til avtalt listestørrelse.

Listen medfører deltagelse på Tønsbergregionen legevakt med lav vaktbelastning.

Hjemmelen har pr i dag ingen tilpliktede oppgaver.
 
Vi søker
Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin. Tiltredelse etter avtale.
 
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Personlige egenskaper
 • Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Positiv til utvikling og endring
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Godt humør og stå på-vilje
 
Vi tilbyr
 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø med god flyt
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • God veiledning og supervisjon.

Færder kommune kan tilby følgende rekrutteringstiltak:   
 • Dekning av utgifter (60 % av praksiskompensasjon) for å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager/ år.
 • Kommunalt tilskudd på kr 70 pr pasient til og med 1000 listepasienter.
Vilkår
Ny driver av hjemmelen må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.

Drift av hjemmelen avtales i tråd med sentrale avtaler, ASA 4310.
 
Søknad
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Elin Jakobsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 916 20 590
E-post: elin.jakobsen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 24/1170
Arbeidssted
Vestskogen medisinske senter
Kjernåsveien 13A
3142 VESTSKOGEN