Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Vi har vikariat ledig for lege i spesialisering oftalmologi fra 01.05.24.
Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har nær 250 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.

Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional (episkleral brachyterapi) og flere ulike regionale funksjoner. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 15 senger.

Hovedmålet for forskning ved avdelingen er å forbedre forebygging og behandling av øyesykdommer. Vi har særlig fokus på klinisk forskning med stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt translasjonsforskning - klinikknær laboratorieforskning ved Senter for øyeforskning.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i rotasjonsordning mellom seksjonene.
 • Stillingen inngår i den til enhver tid gjeldende vaktordning.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Relevant klinisk erfaring fra øyespesialiteten er en del av vurderingsgrunnlaget
 • Forskning og fagutviklingsarbeid kan bli vektlagt
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet, herunder gode samarbeidsevner og pasientomsorg, vil bli vektlagt.
 • Kriterier slik som ansvarsfølelse, omstillingsvilje, stressmestring, strukturerte vaner, kvalitetssikrete vurderinger og nøyaktighet er ønskelig.
Vi tilbyr
 • Et sterkt samlet fagmiljø
 • Hyggelige lokaler ved Kirkeveien 166, Oslo universitetssykehus HF
 
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Øyeavdelingen
Kontaktperson
Navn: Atle Einar Østern
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23015635
Arbeidssted
Øyeavdelingen, Ullevål, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image