Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem ser vi etter?

Vi vil ha en barne- og ungdomspsykiater som vil være med på å sette sitt preg på avdelingen vår både faglig og personlig, ditt ord og din mening vil ha stor betydning. Du vil få en faglig rolle i oppfølging av pakkeforløp, i veiledning og undervisning av personalet, samt andre spesialistoppgaver etter nærmere avtale. Du vil få jobbe tett med leder i utvikling av behandlingstilbud og annet faglig kvalitetssikringsarbeid med betydning for driften av poliklinikken.

Kan dette være deg?

BUP Mosjøen er en avdeling med bred og tverrfaglig kompetanse, vi er totalt elleve ansatte. Avdelingen består av barne- og ungdomspsykiater, psykologspesialister, psykologer, klinisk barnevernspedagog, sosionom, spesialpedagog, vernepleier og enhetsleder. I tillegg ubesatt LIS stilling og nyopprettet overlegestilling.

Vi jobber godt med arbeidsmiljøet vårt og kan vise til gode resultater på den årlige medarbeiderundersøkelsen, vi vet at et godt arbeidsmiljø med trivsel, trygghet, kvalitet, givende og utfordrende arbeidsoppgaver i fokus er en grunnleggende faktor for en god arbeidshverdag. Pasientene og kvalitet i jobbutførelsen, er også et hovedfokus hos oss. Vi ønsker naturligvis at du vil bidra på disse områdene, med din tilstedeværelse og kompetanse.

Vi tilbyr blant annet kognitiv terapi, psykodynamisk barneterapi, familieterapi, traumebehandling i form av TF-CBT og EMDR. Hyperkinesi, depresjon, angstlidelser, traumer og autismespekterforstyrrelser er de tilstander som er mest representert i henvisningene til oss.

BUP Mosjøen har nedslagsfelt i både Vefsn, Grane og
Hattfjelldal kommune. Mosjøen er også en stor skoleby, med et stort antall
tilflyttende elever i videregående skole, som gir et utvidet nedslagsområde enn
kun de kommunale områdene.

Er du fortsatt med? Hva liker du å gjøre etter jobb?

Mosjøen er en by med ca. 9794 innbyggere og ligger i Vefsn kommune på Helgeland, med umiddelbar nærhet til den vakre Helgelandskysten, Børgefjell- og Lomsdal - Visten nasjonalpark, det er derfor gode muligheter for friluftsliv på fjell, land og hav. 

Mosjøen er ingen metropol, men en småby med flere tilbud og områder å bli glad i. I tillegg til vårt "gamle" kulturhus, bygges
det en ny kulturarena i sentrum som vil bidra til et utvidet kulturtilbud i
form av konserter, forestillinger, arrangement og muligheter for
kulturopplevelser. I tillegg kan man nevne andre kulturelle begivenheter som
Galleria kunstfestival, Festspillene Helgeland, Bysprinten, Arktisk Mat som
årlig samler byens innbyggere og tilreisende.  I nær avstand ligger også
Helgelandsbyene Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana, med muligheter for
ytterligere adspredelser på fritid og til fest. Festivallivet er rikt i
regionen; vi byr på kort reisevei til blant annet Træna-festivalen og
Havfolket, Verket på Mo, Havna-festivalen i Sandnessjøen og Roots-festivalen;
sistnevnte i vår naboby Brønnøysund.

Overordnet faglig profil:
Vi følger nasjonale helsemyndigheters føringer med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling. Det innebærer at vi bestreber oss på å jobbe etter prinsippet beste praksis hvor utgangspunktet er nasjonale veiledere og kliniske retningslinjer, og hvor en konkretisering av forsvarlighetsbegrepet står sentralt. Vår virksomhet holder et godt faglig nivå, og det satses på kompetanseutvikling

Arbeidsoppgaver

 • Spesialistoppgaver med tanke på kvalitetssikring av behandlingsforløp i tråd med pakkeforløp
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i Utdanningsprogrammet/ Barne- og ungdomspsykiatriprogrammet i Helse Nord
 • Delansvar for faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Inntaksarbeid i samarbeid med leder og andre medarbeidere
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, da nedslagsfeltet for poliklinikken omfatter flere kommuner.
  Arbeidstid i hht. gjeldende avtaler, for tiden 40 timers uke for leger; mandag-fredag kl.0800-1600, med mulighet for fleksible/ digitale ordninger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som barne- og ungdomspsykiater
 • Det er ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid i poliklinikk psykisk helse og rus, barn og unge.
 • Beherske norsk eller annet nordisk språk muntlig og skriftlig
 • Godkjent autorisasjon som barne- og ungdomspsykiater i Norge
 • Godkjent politiattest må fremlegges ved ansettelse.
 • LIS med kort tid til ferdig spesialist oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og målbevisst, men kan også være fleksibel når det kreves
 • Du er en positiv person som engasjerer deg i faget ditt og i ditt arbeidsmiljø
 • Du trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er lett å samarbeide med og opptatt av å finne løsninger

Vi tilbyr

 • Spennende faglig felleskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver hvor du aktivt tar del i vår faglige utvikling generelt og i ulike prosjekter.
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Deltagelse i Barne- og ungdomspsykiatriprogrammet i Helse Nord, regionalt fagnettverk
 • AFUP for overleger, 4 mnd i løpet av 5 år for spesialister
 • Et godt, stabilt og tverrfaglig kollegialt fellesskap med stor takhøyde
 • Kompetanseutvikling
 • Muligheter for å kombinere fysisk tilstedeværelse med hjemmekontorløsninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Kristin Alsgård Jacobson
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90826823
Navn: Anikken Olsen Aaseng
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48200321
Navn: Bjørn S Seljeflot
Tittel: Overlege
Telefon: 90416439
E-post: bjorn.siver.seljeflot@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
BUP Mosjøen, Klinikk psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8657 Mosjøen