Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Akuttpsykiatri og Psykosebehandling, avdeling Sanderud, har ansvar for akutt- og psykosebehandling for befolkningen i opptaksområdet gamle Hedmark med unntak av Kongsvinger regionen (totalt ca 160.000 innbyggere). Avdelingen består av Enhet for Mottak (6 øyeblikkelighjelp- og 4 skjermingssenger), Enhet for Akutt (8 akuttsenger), Enhet for spesialisert døgnbehandling 1 (10 senger), Enhet for spesialisert døgnbehandling 2 (7 senger som driftes for Ahus), Enhet for TIPS (9 senger og poliklinisk tilbud for hele Innlandet), Enhet for Kontor og Enhet for Aktivitet og Recovery (Blaarud).

Avdelingen har over 450 ansatte fordelt på nesten 250 årsverk og har øyeblikkelighjelpfunksjon, intensivbehandling av akuttpasienter, pasienter som trenger spesialisert psykosebehandling over tid og tidlig intervensjonstilbud ved debuterende psykoser. Det er høyt fokus på brukerinvolvering, familie- og pårørendearbeid, og tett integrasjon av kultur- og recoveryaktiviteter som en viktig del av behandlingen.

Vi har nå ledig 100% fast stilling som overlege ved enhet for spesialisert døgnbehandling 1.
Dette er en lukket post med 10 sengeplasser som gir døgntilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som har behov for spesialisert behandling over tid.

 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvang jmf Lov om psykisk helsevern
 • Arbeide målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk av tvungent psykisk helsevern 
 • Samarbeid og veiledning av pårørende, kommunehelsetjeneste og andre instanser
 • Delta i bakvaktordning 
 • Veiledning av lege i spesialisering, samt andre yrkesgrupper
 • Bidra i fagutvikling og undervisning også via digitale medier
 • Bidra på tvers av enheter ved behov, spesielt enhet for mottak

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Konstituerte overleger i slutten av spesialiseringsløpet er velkommen til å søke 
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse. 
 • Erfaring med vurdering og behandling av psykosepasienter 
 • Erfaring med gode tiltak for reduksjon av tvang 
 • God kjennskap til medikamentell behandling for psykoselidelser
 • Kjennskap til recovery og brukererfaring 
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig, samt god dokumentasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen
 • God arbeidskapasitet, fleksibel, strukturert og endringsvillig
 • God evne til å motivere andre
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere 
 • Tar medansvar for postene og avdelingens totale drift
 • Kjennskap til recovery og brukererfaring
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • En arbeidshverdag med varierte, spennende, utfordrende og faglig utviklende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i avdelingens faste møtearenaer for spesialister
 • Kollegial veiledning
 • Tiltredelse vil kunne tilpasses i dialog med med søker
 • Gratis parkering 
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP       
 • God kommunikasjon til Oslo og Gardemoen
 • Vi kan være behjelpelig med tjenestebolig

Hamarregionen har mye å by på med nærhet til Mjøsa. Gode idrettsanlegg, kort avstand til fjellet og et bredt kulturtilbud

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Harald Aasen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92081053
Navn: Britt Julie Baryar
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 944 87 874
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad
Søk på stillingen