Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Drammen kommune er det totalt 25 kommunale leger, disse dekker tjenester som helsestasjon, migrasjon, helsestasjon for ungdom og sykehjem/helsehus. Våre 12 sykehjemsleger i 100% stilling dekker 9 sykehjem og 2 helsehus. Sykehjemmene har primært langtidsplasser, mens helsehusene har korttidsplasser, KAD, rehabilitering og lindrende plasser. Vikarer skal kun jobbe på sykehjem og helsehus. 

Arbeidstiden er 08:00-15:30 med kjernetid 09:00-15:00. Det er ingen jobb på kveld, natt eller helg.

Vi har fellesundervisning en time hver onsdag ettermiddag der det også er mulighet for å ta opp vanskelige kasus. I tillegg er det svært lav terskel for å ringe en av de andre sykehjemslegene for å diskutere dersom man har behov for det. Sommervikarene vil få 1 uke opplæring med annen lege.
Denne jobben vil gi verdifull erfaring i å utrede og behandle bredt innenfor indremedisinske/geriatriske problemstillinger. Hvert eneste år får vi gode tilbakemeldinger fra våre hospitanter, LIS1 leger og sommervikarer.
 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølgning av pasienter, samt kommunikasjon inn mot pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
 
Kvalifikasjoner
 • Det er ikke krav om fullført LIS1, men det er et krav at man har fullført medisinstudiet før man starter som sommervikar.
 • Ønsker å være en bidragsyter for et godt tverrfaglig samarbeid
 • Er opptatt av å yte en best mulig legetjeneste
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon skal vedlegges søknaden. 
 • I utgangspunktet er det ønskelig at man kan jobbe i 8 uker (uke 25-32), men et par av vikarene kan også jobbe noe mindre enn dette og det finnes gode muligheter for å jobbe videre etter uke 32. Vennligst opplys i søknaden når du kan jobbe. Det kan også være mulig å starte tidligere enn uke 25.
 • Det er også ønskelig at søkeren disponerer bil, men det er ikke et krav. Vennligst opplys om dette i søknaden også.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for sykehjemsmedisin
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert  
 • Fleksibel 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil   
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 
Vi tilbyr
 • Vikaren vil få 1 ukes opplæring. 
 • Ansvar og mulighet for egenutvikling
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som ser viktigheten av å dele kunnskap

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. ar du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT. 
I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Lorentzen, Lisa
Tittel: Vikar for fagkoordinerende lege, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 906 72 400
Søknad
Søknad merkes: 4757931959
Arbeidssted
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN
Søk på stillingen