Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Solli DPS ser etter overleger til allmennpoliklinikk og allmenndøgnavdeling
Vi har tre ledige stillinger som overlege i psykiatri: to stillinger i allmennpoliklinikk og én i allmenndøgnavdeling

Solli DPS skal være en arbeidsplass for vekst og deltakelse. Vi mener kompetanse handler både om faglighet og om hvordan vi arbeider og organiserer arbeidet. Vi ønsker å bygge videre på den etablerte kulturen og fagligheten som finnes på Solli DPS. Derfor søker vi nå etter flere overleger, slik at vi kan sikre faglig samhold og faglig trygghet for våre leger. På Solli legger vi til rette for ukentlig legelunsj, månedlig overlegeveiledning og legefaglig forum. I tillegg ønsker vi at spesialistene våre skal gjøre nytte av bredden i deres kompetanse, noe som krever fulltallighet og stabilitet i legegruppen. Hvis dette er noe du vil bidra til og være med på, må du søke deg til Solli.

Det er fire verdier som forplikter oss på Solli: egenverdi, tillit, kunnskap og rettferdighet. For deg som ansatt betyr det på den ene siden at vi møter deg med respekt og lytter til deg og prøver å få til noe sammen med deg. På den andre siden forplikter det også deg som ansatt til å ta kloke beslutninger, gjøre nødvendige prioriteringer og møte omgivelsene med interesse og nysgjerrighet, i samarbeid med kompetente og omgjengelige kollegaer.

Ta kontakt hvis du vil vite mer; vi lover å møte deg med nysgjerrighet og interesse!

Erfarne LIS 3 oppfordres også til å søke. Vi kan vurdere konstituering.

Vår organisering i dag
Solli DPS har to allmennpoliklinikker og to døgnavdelinger, én rehab (psykose) og én allmenn døgn.  

Vi har to allmennpoliklinikker, i en av poliklinikkene har vi i tillegg til allmennteam et korttidsteam og et akutteam. Vi gir kunnskapsbasert
behandling til en variert pasientpopulasjon, med problemstillinger fra
symptomlidelser av moderat til alvorlig karakter til de mer komplekse og sammensatte
tilstandene. 

Allmenndøgnposten har 10 sengeplasser, og er i dag bemannet med overlege, lege i spesialisering og en psykolog samt et
tverrfaglig og erfarent miljøpersonale. Vi driver utstrakt
samarbeid internt og eksternt. Det er satt av en egen legestilling til
mottakssamtaler, slik at du kan fokusere på terapi og samarbeid med
miljøpersonalet. Pasientpopulasjonen er variert med problemstillinger fra symptomlidelser til de mer komplekse og sammensatte tilstandene.

Vi har pr. i dag en 7 -delt bakvaktsordning i hjemmevakt. 

Klinikkene ved Solli DPS har en tverrfaglig og kompetent behandlergruppe. Vi har et sterkt faglig, og
ikke minst sosialt miljø med satsing på fag og fagutvikling. Vi er spesielt
opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, slik at flere
profesjoner ofte er delaktig i behandlingsforløpet. 

Vårt DPS satser også på vårt sosiale arbeidsmiljø, og har sosiale treff for alle ansatte som lønningstreff, sommerfest, julebord og bordtennisturnering, i tillegg til kor med egen dirigent. Vi stiller også lag på Bergen City Maraton, og har godt utstyrt treningsrom som både pasienter og ansatte kan benytte. 

Les mer om oss på solli.no eller på LinkedIn

Legg spesielt merke til vår strategi.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Delta i vurdering av pasienter som er henvist for behandling 
 • Bidra med medisinskfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Bistå andre kolleger direkte og indirekte i samarbeid rundt pasienter, veiledning m.m.
 • Bidra til å utvikle og styrke tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Veiledning av LIS
 • Hjemmevakt i bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Engasjement
 • Gjennomføringsevne
 • Selvstendighet
 • Omsorg

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100 % 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig fellesskap med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsavtale i KLP

Mangfoldserklæring

Solli DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Solli DPS ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Marte Pedersen
Tittel: Tillitsvalgt for overleger
Telefon: 98675995
E-post: marte.pedersen@solli.no
Navn: Frederic Andre Eftevåg Larsen
Tittel: Direktør
Telefon: 97609835
E-post: frederic.andre.eftevag.larsen@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun
Søk på stillingen