Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Grunnet økning i aktivitet og oppgaver, har vi behov for å utvide antall overleger i staben.

Vi har derfor ledig 100 % stilling som overlege i fordøyelsesmedisin.

Stillingen er underlagt Gastromedisinsk avdeling i Klinikk for medisin. Avdelingssjef er nærmeste overordnede. Overlegene ved gastromedisinsk avdeling inngår i beredskapen til Sykehuset Østfold, og har for tiden 12-delt helgerotasjon (helg er begrenset til visitt på sengepost + gastroskopiberedskap i hjemmevaktsordning). Tjenestested er primært på Kalnes, men noe arbeid på vårt poliklinikkområde i Moss må påregnes. Aktiv vakttid på hverdager er fra kl. 07:45 til 19:00. Den øvrige tjenesten innbefatter bl.a. endoskopier, ERCP, leversykdom, IBD og flere typer utredning.

Som følge av utrullingen av det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft, har avdelingen særlig en økning innenfor koloskopier. Utviklingen innen faget innebærer også at en økende andel av polyppfjerninger vil skje på vår poliklinikk. Det er gode muligheter for å jobbe ekstra i forbindelse med et økende behov for skopiundersøkelser, og avdelingen har en innarbeidet ordning rundt dette. I tillegg til poliklinikk, har avdelingen en sengepost med 18 senger, og visittgang er derfor en viktig del av oppgavene. Sykepleietjenesten vår kjennetegnes av høy kompetanse og lav turnover, både på poliklinikk og sengepost. Avdelingen har selvsagt også kontinuerlig opplæring av LIS/LIS1 innenfor indremedisin. Aktiviteten fordeler seg mellom ca. 2200 innleggelser og 10 000 polikliniske kontakter årlig (inkludert sykepleiedrevet poliklinikk). Avdelingen har også en enhet for klinisk ernæring med fire KEF ansatt.

Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende, og ansettelse kan skje før søknadsfrist utløper. 

Arbeidsoppgaver

 • Vakttjeneste p.t. 12-delt
 • Visitt på sengepost Kalnes
 • Poliklinikk på Kalnes og Moss
 • Opplæring/veiledning av LIS/LIS1

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som legespesialist i fordøyelsesmedisin, evt. indremedisiner med relevant erfaring
 • Beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Faglig sterk og engasjert
 • Opptatt av godt samarbeid, både internt i avdelingen og opp mot eksterne samarbeidspartnere
 • Fleksibel i forhold til oppgaver - løsningsorientert og endringsvillig
 • God beslutningsevne og kommunikasjonsevne

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer på en effektiv og veldrevet avdeling
 • Tverrfaglig teamarbeid og tett samarbeid med andre avdelinger
 • Mulighet for spesialisering ved evt. manglende grenspesialitet i fordøyelsesmedisin
 • Spennende utviklingsmuligheter med tilrettelegging for forskningsarbeid
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Oskar Christensen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 930 56 214
Navn: Ove Laupstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91596145
Arbeidssted
gastromedisinske leger
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen