Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem ser vi etter? 

 

Vi søker deg med et strategisk blikk og helhetsforståelse, og som vil være med å utvikle fremtidens helsetjenester. Du finner mening i å være del av et viktig samfunnsoppdrag. Som avdelingssjef er du del av ledergruppen i Medisinsk klinikk, og inngår i tett samarbeid med klinikksjef og andre avdelingssjefer. Du motiveres av å utvikle klinikken og sykehuset for å møte utfordringsbildet som tegnes for norsk helsevesen.

 

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Sykehuset i Vestfold er en fremoverlent arbeidsplass med fokus på gode tjenester til pasientene, ivaretagelse av våre medarbeidere og utvikling av tjenester i tråd med ny forskning og teknologi. Medisinsk klinikk har ansvar for alle indremedisinske spesialiteter, samt nevrologi og barne- og ungdomsmedisin. I tillegg har klinikken ansvar for habiliteringstjenesten og tilbudet til pasienter med sykelig overvekt (senter for sykelig overvekt, SSO). Akuttsenteret som er en fellesfunksjon for det somatiske helsetilbudet, er organisert som en del av Medisinsk klinikk. Som avdelingssjef for Indremedisinsk avdeling A vil du ha ansvar for fagområdene hjerte, nyre og aldersrelaterte sykdommer.  

All virksomhet er i Tønsberg. Alle sykehusinnleggelser og døgnbehandling skjer på sykehusets hovedområde, og de fleste poliklinikkene er også lokalisert her. Habiliteringstjenesten og noe av den polikliniske virksomheten har lokaler på Solvang i kort avstand fra hovedområdet.


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Lede avdelingen i tråd med rammene for spesialisthelsetjenesten, ledelsesplattformen og verdiene til Sykehuset i Vestfold 
 • I tråd med ledelsesplattformen ha driftsansvar, endring- og utviklingsansvar, personalansvar, samt fag og økonomisk ansvar 
 • Sikre forsvarlig drift med interne ressurser i avdelingen, og gjennom samarbeid med tilgrensende avdelinger 
 • Driver av teknologisk og digital utvikling av tjenestene i avdelingen og klinikken 
 • Bidra til kommunikasjon og informasjon om virksomheten internt og eksternt 
 • Saksbehandling innenfor avdelingens område 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege 
 • Formell lederutdanning og/eller ledererfaring fra en kunnskapsbasert virksomhet
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig 
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge 
 • Engasjement for forskning og innovasjon 
 • Innsikt og forståelse for norsk helsevesen, og særlig spesialisthelsetjenesten 
 • Forståelse for helhetlige, ressurseffektive og forsvarlige pasientforløp 
 • God organisasjonsforståelse  

Personlige egenskaper

 • Du er strategisk og ser helhet, og er opptatt av å realisere mål innenfor ditt ansvarsområde
 • Du har gode lederegenskaper og evner å gi en klar opplevelse av retning, inspirere og holde fokus på målene
 • Du tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette
 • Du har evne til å skape godt samarbeid, gode relasjoner, og nettverk rundt deg
 • Du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen

Vi tilbyr

 • En variert og spennende arbeidshverdag, og gode utviklingsmuligheter blant annet gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Anne Pernille Lysaker
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 404 55 527
E-post: anne.pernille.lysaker@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Indremedisinsk avdeling A, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg