Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset i Vestfold ser etter deg som er overlege med spesialitet i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin. Stillingen er fast og den som ansettes vil inngå i klinikkens vaktordning.

 

Seksjon for fordøyelsessykdommer er organisert i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og opptaksområdet tilsvarer tidligere Vestfold fylke med 240 000 innbyggere. Seksjon for fordøyelsessykdommer består av sengepost med 10 senger og poliklinikk for gastro/koloskopier/ ERCP,  infusjonspoliklinikk for IBD-pasienter og tarmscreening. Vi i har 12,7 årsverk overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Flere av overlegene forsker i en delt stilling, både på PhD- og post-doc-nivå. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Overlege ved seksjon for fordøyelsessykdommer har i samarbeid med øvrige overleger hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon og i Akuttsenteret. I tillegg inngår deltakelse i en av klinikkens vaktlinjer for overleger og tilsynsvirksomhet ved andre seksjoner
 • Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon og veiledning av LIS, bidrag i internundervisningen og i kvalitets- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i generell indremedisin og fordøyelsessykdommer
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste   
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Har gode ferdigheter i kommunikasjon med pasienter, pårørende og medarbeidere 
 • Kan arbeide selvstendig, og er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Trives med høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner
 • Gode muligheter for å delta i kvalitetsforbedring, fagutvikling, undervisning og forskning
  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement Pliktig medlemskap i pensjonsordning 
 • ordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 918 90 093
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen